سامان

saman19

من سامان بچه شیراز عشق پرواز دانشجوی خلبانی و فیزیک

امتیاز
4960
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
6

شهید شیرودی

شهید شیرودی و کشوری

تلاش توله سگ ها برای کمک به هم روستای من

1

قشنگه روستام

این چه جوره

بازهم روستای من

1

تفنگ دوس دشتنی من

2

شوق شیدای

طرح جدید دلار

2

تکنکلوژی اینده هارپ

این جا چه جوره روستای من

1

بدون شرح

اینم ادمای این روزا

کلام قشنگه

شهید والا مقام عباس بابای