كبوتر گفت بنويس گفتم قلم ندارم گفت باپرم بنويس گفتم جوهر ندا...

كبوتر گفت بنويس گفتم قلم ندارم گفت باپرم بنويس گفتم جوهر ندا...

انشاالله دعاي همه مستجاب بشه...الهي آمييييين

انشاالله دعاي همه مستجاب بشه...الهي آمييييين

دانشجوی عزیز، وقتی که شما سر کلاس اس ام اس میفرستی من کاملا ...

دانشجوی عزیز، وقتی که شما سر کلاس اس ام اس میفرستی من کاملا ...

خدايا خودت ميدونى كه چي ازت ميخوام پس زودتر لطفآ...
۱

خدايا خودت ميدونى كه چي ازت ميخوام پس زودتر لطفآ...