آرคгค๓ ام

samar19

⇜خُـدایـ ــا .⇝

↯شُـــــ ــــكــــرتـــــ.↯

اهای خدا.... تاحالا عاشق شدی؟؟؟ تاحالا بهت گفته دیگه نمیخوامت؟؟؟ تا حالا با گریه بهش زنگ زدی و اون قط کرده؟تا حالا فقط تو بغل اون اروم شدی؟؟؟ تا حالا شده حس کنی وقتی بوسش ...

اهای خدا.... تاحالا عاشق شدی؟؟؟ تاحالا بهت گفته دیگه نمیخوامت؟؟؟ تا حالا با گریه بهش زنگ زدی و اون قط کرده؟تا حالا فقط تو بغل اون اروم شدی؟؟؟ تا حالا شده حس کنی وقتی بوسش میکنی تمام دنیارو داری؟؟؟ تا حالا از نبودش دیونه شدی؟؟ تا حالا شده وقتی بعداز ...

آخرای ساله امسال سال اسب بود خیلی ها تاختن خیلی ها باختن خیلی ها سوختن خیلی ها ساختن خیلی ها نَفَس کشیدن خیلی ها از نَفَس اُفتادن خیلی ها مریض بودن حالا خوب شدن خیلی ...

آخرای ساله امسال سال اسب بود خیلی ها تاختن خیلی ها باختن خیلی ها سوختن خیلی ها ساختن خیلی ها نَفَس کشیدن خیلی ها از نَفَس اُفتادن خیلی ها مریض بودن حالا خوب شدن خیلی ها خوب بودن الان بیمارَن خیلی ها میخندیدن الان گریه میکنن خیلی ها گریه میکردن ...

عاشـــــــــــــــقم....عاشقــــ اونــــ بالا سریــــــ.... اونکه تنها با ما پریــــد و هرزگیــــــ نکرد..... واسه منی که بندگیـــــــــ نکرد.....

عاشـــــــــــــــقم....عاشقــــ اونــــ بالا سریــــــ.... اونکه تنها با ما پریــــد و هرزگیــــــ نکرد..... واسه منی که بندگیـــــــــ نکرد.....

بہ خودم اومدم دیدم 19 سالمہ ڪلے تیڪـہ و وصلـہ هم بارمہ ولے ڪدومشون وصف منو حالمہ ؟ بیخیال وصلہ زدن ڪار مردم این عالمہ ....

بہ خودم اومدم دیدم 19 سالمہ ڪلے تیڪـہ و وصلـہ هم بارمہ ولے ڪدومشون وصف منو حالمہ ؟ بیخیال وصلہ زدن ڪار مردم این عالمہ ....

نـــبــــودنــــت . . . بـــا او بـــودنـــت . . . هـــیــــــــــچ ڪـــدام نـــہ اذیـــتــــم ڪـــرد . . . و نــہ بـــرایـــم ســـوال شــــد . . . فـــقـــط یـــہ بـــغــض خــفــہ ام مــیــڪــنــد . . . ...

نـــبــــودنــــت . . . بـــا او بـــودنـــت . . . هـــیــــــــــچ ڪـــدام نـــہ اذیـــتــــم ڪـــرد . . . و نــہ بـــرایـــم ســـوال شــــد . . . فـــقـــط یـــہ بـــغــض خــفــہ ام مــیــڪــنــد . . . چـــگـــونــہ نــگــاهـــت ڪـــرد ڪــــہ ایــنـگــونــہ تـــنـــهـایــــم گـذاشـــتــے . . . . . ؟؟؟

میگـن نتت کـه خاموشـ بشهـ تنـــــها میشی.. حـاجـــی مــن با نت روشـن هـم تـَـنـهــامـ✋

میگـن نتت کـه خاموشـ بشهـ تنـــــها میشی.. حـاجـــی مــن با نت روشـن هـم تـَـنـهــامـ✋

بـــــگذار بســـــوزمـ.. مـــــا کـــــهـ دادمان به آســـــمان نرسیـــــد.. شـــــاید دودمـــــان برســـــد....

بـــــگذار بســـــوزمـ.. مـــــا کـــــهـ دادمان به آســـــمان نرسیـــــد.. شـــــاید دودمـــــان برســـــد....

برو واسه دوستات تعریف کن. بخند.. مسخره کن بگو بچــــه بود بگو نمیفهمید بگو عآشقمــღـــ بود بگو دلشو شکستمـــــ بخندツ تعریف کن فک کن خیلے کارت درستہ اصن تو بردی تو قهرمانے من باختم من ...

برو واسه دوستات تعریف کن. بخند.. مسخره کن بگو بچــــه بود بگو نمیفهمید بگو عآشقمــღـــ بود بگو دلشو شکستمـــــ بخندツ تعریف کن فک کن خیلے کارت درستہ اصن تو بردی تو قهرمانے من باختم من بازنده ام↯ میدونے چیہ؟ تو از اول میدونستی دارے بازی میکنے ولی من عشقو بازی ...

اینجا آدمـا مالـ همـ نمیشنــ.. فقط آرزویـ همـ میشنــ..

اینجا آدمـا مالـ همـ نمیشنــ.. فقط آرزویـ همـ میشنــ..

ﻣَﻦ ﺣَﺴــــــــــﻮﺩﻡ ... Xx عشقم ﻣﺎﻝِ ﻣَﻨــــﻪ ... ﻣﺎﻝِ ﺧﻮﺩ ِ ﺧﻮﺩﻡ ! ﯾَﻌـــــــــــــــــﻨﯽ ... ﻫﯿــــﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﻪ ! ﭼـــــــــــــﻮﻥ .... ﭼﺸﺎﺵ ﻭ ﺍَﺯ ﮐﺎﺳﻪ ﺩﺭﻣﯿــــــــﺎﺭﻡ ! ... Xx: ﻫﯿﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ...

ﻣَﻦ ﺣَﺴــــــــــﻮﺩﻡ ... Xx عشقم ﻣﺎﻝِ ﻣَﻨــــﻪ ... ﻣﺎﻝِ ﺧﻮﺩ ِ ﺧﻮﺩﻡ ! ﯾَﻌـــــــــــــــــﻨﯽ ... ﻫﯿــــﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻧﮕﺎﺵ ﮐﻨﻪ ! ﭼـــــــــــــﻮﻥ .... ﭼﺸﺎﺵ ﻭ ﺍَﺯ ﮐﺎﺳﻪ ﺩﺭﻣﯿــــــــﺎﺭﻡ ! ... Xx: ﻫﯿﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺑﺎﺵ ﺣﺮﻓــــ ﺑﺰﻧﻪ ! ﭼـــــــــــــﻮﻥ ... ﺧﺮﺧﺮﺷــﻮ ﻣﯿﺠﻮﺋﻢ ! ... Xx: ﻫﯿﭻ ﺍَﺣَﺪﯼ ﺣﻖ ...

↩ سلامتی احساسی که لِـــــه شد↪ ↩سلامتی اعتمادی که تَرَک خورد↪ ↩سلامتی اشکایی که هر شب↪ ↩آبروی دلمــــــــــو بــــــــــرد↪ ↩سلامتی من ک ساده بودم↪ ↩دل به حرفات باخته بودم↪ ↩سلامتی

↩ سلامتی احساسی که لِـــــه شد↪ ↩سلامتی اعتمادی که تَرَک خورد↪ ↩سلامتی اشکایی که هر شب↪ ↩آبروی دلمــــــــــو بــــــــــرد↪ ↩سلامتی من ک ساده بودم↪ ↩دل به حرفات باخته بودم↪ ↩سلامتی" روزایی" که باتو↪ ↩تو خیالم ساخته بودم↪

یہ شــــــَب یہ غَریبـــــہ میـــــــــــ ــادُ میشــــِہ هَمہ کـــــــــــــــــَســِتْْْــْ ْ و.... یہ شَـــب هَمہ کـــــــــــــــــَســِتْْْــْْ ْ میشـــہ یــِہ غَــــــ ـریــــــــبہ ...

یہ شــــــَب یہ غَریبـــــہ میـــــــــــ ــادُ میشــــِہ هَمہ کـــــــــــــــــَســِتْْْــْ ْ و.... یہ شَـــب هَمہ کـــــــــــــــــَســِتْْْــْْ ْ میشـــہ یــِہ غَــــــ ـریــــــــبہ ...

ﺗــــﻨــــﻬﺎ ﺑﻮﺩﻡ... ﭼــــــﻮﻥ ﮐــــﺴﯽ ﺭﻭ ﭘﯿـــــــــــﺪﺍ ﻧﮑـــــﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑـــــﺘﻮﻧﻢ ﺗــــﻨﻬﺎﯾﯿﻤــــﻮ ﺑﺎﻫـــــﺎﺵ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻢ..... ✘ﺗـــــﻨـــــﻬﺎ ﺷﺪﻡ.. ﭼـــــﻮﻥ ﮐـــﺴﯽ ﮐــــﻪ ﺗــﻨـــﻬﺎﯾــــﯿﻮ ﺑﺎﻫـــﺎﺵ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﺩﻡ.....ﻧﺨﻮﺍﺳـــــــﺖ ﺑـــــــﺎﻭﺭﻡ ﮐــــﻨﻪ... ✘ﺗـــــﻨــــﻬﺎ ﻣــﯿــﻤﻮﻧـــــﻢ ... ﭼــــــﻮﻥ ﺣﺴﺎﺳـــــﻢ ﻭ ﺗـــﺤﻤـــﻞ ﯾــــﻪ ﻗﻀــــﺎﻭﺕ ﺩﯾـــــﮕﻪ ﺭﻭ ...

ﺗــــﻨــــﻬﺎ ﺑﻮﺩﻡ... ﭼــــــﻮﻥ ﮐــــﺴﯽ ﺭﻭ ﭘﯿـــــــــــﺪﺍ ﻧﮑـــــﺮﺩﻡ ﮐﻪ ﺑـــــﺘﻮﻧﻢ ﺗــــﻨﻬﺎﯾﯿﻤــــﻮ ﺑﺎﻫـــــﺎﺵ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻢ..... ✘ﺗـــــﻨـــــﻬﺎ ﺷﺪﻡ.. ﭼـــــﻮﻥ ﮐـــﺴﯽ ﮐــــﻪ ﺗــﻨـــﻬﺎﯾــــﯿﻮ ﺑﺎﻫـــﺎﺵ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮﺩﻡ.....ﻧﺨﻮﺍﺳـــــــﺖ ﺑـــــــﺎﻭﺭﻡ ﮐــــﻨﻪ... ✘ﺗـــــﻨــــﻬﺎ ﻣــﯿــﻤﻮﻧـــــﻢ ... ﭼــــــﻮﻥ ﺣﺴﺎﺳـــــﻢ ﻭ ﺗـــﺤﻤـــﻞ ﯾــــﻪ ﻗﻀــــﺎﻭﺕ ﺩﯾـــــﮕﻪ ﺭﻭ ﻧﺪﺍﺭﻣــــ. ﺗـــــﻨــــﻬﺎﯾــــﯽ ﻣﻦ..ﺗـــــــﺎﻭﺍﻥ..ﺳـــــــﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥِ ﺑﯿـــــﺶ ﺍﺯ ﺣــــــــــﺪَﻡِ...لعنت ب خــــودم..

چـ ـہ تنهـ ـآیـ ـیھ بـدیـــ بیـ ـن هفـ ـت میلـ ـیآرد آدَمـ -...

چـ ـہ تنهـ ـآیـ ـیھ بـدیـــ بیـ ـن هفـ ـت میلـ ـیآرد آدَمـ -...

تـوڪیـ ـو دیدے بہ عشقِشـ ـ رِسیدہ؟

تـوڪیـ ـو دیدے بہ عشقِشـ ـ رِسیدہ؟

تـو اینــ دنیـا نمیشهــ همـ آدمـ خوبے باشیــ همـ حالتـــ خوبـ باشهــ..

تـو اینــ دنیـا نمیشهــ همـ آدمـ خوبے باشیــ همـ حالتـــ خوبـ باشهــ..