@alireza0روزی زیباتر و به یادماندنی تر از امروز؟ نه! نداشته ...
۲۶

@alireza0روزی زیباتر و به یادماندنی تر از امروز؟ نه! نداشته ...

@alireza0 علیرضام جان جانانم! آرزو می کردم که در جشن میلادت ...
۲۶

@alireza0 علیرضام جان جانانم! آرزو می کردم که در جشن میلادت ...

❤نمیدانم عشق چه جور است!!ولے. من به تو "حس عجیبی"دارم! حس یـ...
۱۰

❤نمیدانم عشق چه جور است!!ولے. من به تو "حس عجیبی"دارم! حس یـ...

مردها دوستت دارم نمیگویند؛😘💗عوضش صدایت خش دار که باشد به ساع...

مردها دوستت دارم نمیگویند؛😘💗عوضش صدایت خش دار که باشد به ساع...

جانانــــ من یک نفــــر دراینجا برای "نفــس"کشیدن "تو" را به...
۱

جانانــــ من یک نفــــر دراینجا برای "نفــس"کشیدن "تو" را به...

به جناب عشق گفتم : تو بیا دوای ما باش  که به پاسخم بگفتا : ت...

به جناب عشق گفتم : تو بیا دوای ما باش که به پاسخم بگفتا : ت...

بگذار من بیشتر دوستت بدارم ...بیشتر عاشقت باشم بیشتر بخواهَم...

بگذار من بیشتر دوستت بدارم ...بیشتر عاشقت باشم بیشتر بخواهَم...

‏اوسـت نِشسـته در نَظــرمَـن بـه کُجـا نَظـر کُنم..؟
۵

‏اوسـت نِشسـته در نَظــرمَـن بـه کُجـا نَظـر کُنم..؟

و ناگهان با هر بار شنيدن اسمت،قلبم به شوق بودنت تپيد...واين ...
۴

و ناگهان با هر بار شنيدن اسمت،قلبم به شوق بودنت تپيد...واين ...

كسى چه ميداند باران،اشكهاى چند نفر را در پس كوچه هاى اين شهر...

كسى چه ميداند باران،اشكهاى چند نفر را در پس كوچه هاى اين شهر...

اگر اینجا بودیبرایت میگفتم که آن وقتها که نبودی،جهان ریخته ب...

اگر اینجا بودیبرایت میگفتم که آن وقتها که نبودی،جهان ریخته ب...

#خوشمزه_ها
۸

#خوشمزه_ها

#خوشمزه_ها
۲

#خوشمزه_ها

#خوشمزه_ها
۲

#خوشمزه_ها

#خوشمزه_ها
۳

#خوشمزه_ها

#خوشمزه_ها
۲

#خوشمزه_ها

#خوشمزه_ها

#خوشمزه_ها

#خوشمزه_ها
۲

#خوشمزه_ها

#خوشمزه_ها

#خوشمزه_ها

امید به زندگی 😍
۲

امید به زندگی 😍