samyarjalali

امتیاز
300
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

دل هایم برایت تنگ شده اند … آخر تو که نمی دانی ، برای فرامو...

برای جلوگیری از “پس رفت” ، “پس باید رفت” هر “چاله ای” ، “چا...

شاید کارهای بزرگ از دست ما برنیاید اما می‌توانیم با عشقی بز...

ایـــن روزهــــا خــوابــــم نمـی آیــد … فـقــط مـــی خـــ...

ایـــن روزهــــا خــوابــــم نمـی آیــد … فـقــط مـــی خـــ...