😐😐من از لیوان که در آوردم رو فرش وا رفت😂😂😂

😐😐من از لیوان که در آوردم رو فرش وا رفت😂😂😂

یا فقط من اینطوریم😂😐

یا فقط من اینطوریم😂😐

👌🏼👌🏼👌🏼😬🙄😄

👌🏼👌🏼👌🏼😬🙄😄

آره؟😐😂😂😂

آره؟😐😂😂😂

😂😂😂😂😂😂😂😂

😂😂😂😂😂😂😂😂

من که تجربه کردم😐

من که تجربه کردم😐

#آخرین_پست_۹۷ ۳۶۵ روز با اتفاق های تلخ و شیرین گذشت خیلی ها موندن خیلی ها رفتن .فقط یک ساعت مونده تا سال تحویل شه و سال ۹۷ تموم شه و سال ۹۸ بیاد کسی نمیدونه ...

#آخرین_پست_۹۷ ۳۶۵ روز با اتفاق های تلخ و شیرین گذشت خیلی ها موندن خیلی ها رفتن .فقط یک ساعت مونده تا سال تحویل شه و سال ۹۷ تموم شه و سال ۹۸ بیاد کسی نمیدونه تو سال ۹۸ چه اتفاق هایی میخواد بیفته چه اتفاق های تلخ و چه شیرین ...

@masiw.m💕 😌

@masiw.m💕 😌

#happy_christmas

#happy_christmas

!-- Begin http://next1.ir --> <script type="text/javascript"> AudioPlayer.embed("player", {soundFile: "http://dl.next1.ir/files/2018/03/tak/EmadTalebzadeh-DoosDarametKe-128(www.Next1.ir).mp3",