ساناز ملک زاده

sanazmalekzadeh8083

سلام دوستان
با لایک و کامنت هاتون منو فراموش نکنید 😘

مهمترینـ عـهدی کہ میتونـے با خودتـ ببندی اینہ کہ جز خودتـ به هیچکسـ تکیہ نکنـے...🌵🌵💔💔

همه ی آدمای دل نازک یه #بابا_طاهر تو زندگیشون احتیاج دارن که بهشون بگه:
"گل سرخم چرا پژمرده حالی؟
بيا قسمت كنيم دردی كه داری
كه تو كوچک دلی طاقت نداری"
فالو=فالو انفالو=انفالو

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...
۱

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...
۲

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...
۳

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...
۱

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...

#پست_جدید #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_...
۲

#پست_جدید #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_...

#پست_جدید #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_...

#پست_جدید #لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_...

از صدای ویالون لذت ببرید و شبتان ارام

از صدای ویالون لذت ببرید و شبتان ارام

هر کسی که ماکارونی دوست داره لایک کنه ببینم چند نفریم

هر کسی که ماکارونی دوست داره لایک کنه ببینم چند نفریم

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...
۳

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پست_جدید #پستای_قبلم_ببین_خوشت_...
۲

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پست_جدید #پستای_قبلم_ببین_خوشت_...

فرار از مشکلات زندگی
۱

فرار از مشکلات زندگی

سلامتی خانم های خانه دار
۱

سلامتی خانم های خانه دار

ازدواج های ایرانی

ازدواج های ایرانی

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...

سلامتی همه دانشجویان و دانش آموزان
۱

سلامتی همه دانشجویان و دانش آموزان

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...
۲

#لایک_فالو_کامنت_یادتون_نره #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_...

مامانی جونم الهی که تا همیشه بمونی برام
۳

مامانی جونم الهی که تا همیشه بمونی برام

#مرد_میدان #پست_جدید #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لای...
۱

#مرد_میدان #پست_جدید #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #لای...

#مرد_میدان #پست_جدید #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #تکس...
۱

#مرد_میدان #پست_جدید #پستای_قبلم_ببین_خوشت_اومد_فالو_کن #تکس...