بهار کرایی

sani73

خوزستان. بهبهان _ امیدیه.٢٣
لر از ایل کرایی

امتیاز
47880
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
15

دانش آموزای عزیزم با لباس سنتی #لری

5

صبور باش

6

روستای کره.شهرستان دنازادگاه ایل کرایی

6

ایل کرائی

10

‌:white_heavy_check_mark:لباس مردان بختیاری شامل کلاه نمدی، ...

20

برپایی نمایشگاه برگزیده ای از زندگی پیامبران.اموزش به دانش ا...

1

برپایی نمایشگاه برگزیده ای از زندگی پیامبران.اموزش به دانش ا...

1

برپایی نمایشگاه برگزیده ای از زندگی پیامبران.اموزش به دانش ا...

3

برپایی نمایشگاه برگزیده ای از زندگی پیامبران.اموزش به دانش ا...

35

برپایی نمایشگاه برگزیده ای از زندگی پیامبران.اموزش به دانش ا...

1

برپایی نمایشگاه برگزیده ای از زندگی پیامبران.اموزش به دانش ا...

1

برپایی نمایشگاه برگزیده ای از زندگی پیامبران.اموزش به دانش ا...

1

برپایی نمایشگاه برگزیده ای از زندگی پیامبران.اموزش به دانش ا...

3

برپایی نمایشگاه برگزیده ای از زندگی پیامبران.اموزش به دانش ا...

1

نمایشگاه برگزیده ای اززندگی پیامبران برا دانش اموزای گلم