.ایڹ رسمِ وفا نیست ڪہ تو دور بمانیهر وقت  دلت خواست نگاهی بِ...
۱۹

.ایڹ رسمِ وفا نیست ڪہ تو دور بمانیهر وقت دلت خواست نگاهی بِ...

‍ پروردگارا:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:اولیـن روز...
۱

‍ پروردگارا:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:اولیـن روز...

تو بکن معجزه ای تا که دل مرده ی منزنده گردد به دم عشق مسیحای...
۴

تو بکن معجزه ای تا که دل مرده ی منزنده گردد به دم عشق مسیحای...

:leaf_fluttering_in_wind::heavy_black_heart:️:leaf_flutterin...
۵

:leaf_fluttering_in_wind::heavy_black_heart:️:leaf_flutterin...

:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom::rose::cherry_bloss...

:leaf_fluttering_in_wind::cherry_blossom::rose::cherry_bloss...

می‌ریزمریز، ریز، ریزچون برف..؛که هرگز هیچ‌کس ندانست تکه‌های ...

می‌ریزمریز، ریز، ریزچون برف..؛که هرگز هیچ‌کس ندانست تکه‌های ...