sara.zadhosh

sara.zadhosh

هیچ وقت نخواستم یکی دیگه باشم

بعضی حقایق برای هضم شدن زیادی تلخن  #خاص #جذاب #دلنوشته

بعضی حقایق برای هضم شدن زیادی تلخن #خاص #جذاب #دلنوشته

با وجود این که زندگی پر از غم و غصه و مشکلات دیگر است اما با...

با وجود این که زندگی پر از غم و غصه و مشکلات دیگر است اما با...

زندگی یه جنگه بین برنده و بازنده ...سعی کن همیشه برنده باشی ...

زندگی یه جنگه بین برنده و بازنده ...سعی کن همیشه برنده باشی ...

به نظرت چند تا چیز تو زندگیت هست که ازشون خبر نداری؟ #خاص #ج...

به نظرت چند تا چیز تو زندگیت هست که ازشون خبر نداری؟ #خاص #ج...

زندگی هم لحظه های خوب دارد هم لحظه های بد که باید از هر دویش...

زندگی هم لحظه های خوب دارد هم لحظه های بد که باید از هر دویش...

حسرت زندگی دیگران رو نخور چون زندگی خودت خاص ترین زندگیه #خا...

حسرت زندگی دیگران رو نخور چون زندگی خودت خاص ترین زندگیه #خا...

تمام لحظه های زندگی با ارزش هستند، حتی لحظه های غمناک. #جذاب...

تمام لحظه های زندگی با ارزش هستند، حتی لحظه های غمناک. #جذاب...

چقدر سکوت زیباست وقتی همه دروغ می‌گویند  #خاص #جذاب

چقدر سکوت زیباست وقتی همه دروغ می‌گویند #خاص #جذاب

تو این دنیا لذت ها کم یابن از دستشون ندیم #خاص #جذاب

تو این دنیا لذت ها کم یابن از دستشون ندیم #خاص #جذاب

برای رویا هات تلاش کن نه آرزو  #خاص #جذاب

برای رویا هات تلاش کن نه آرزو #خاص #جذاب

اگه دنیا تغییر کرد توهم باهاش تغییر کن، چون دنیا برای تو تغی...

اگه دنیا تغییر کرد توهم باهاش تغییر کن، چون دنیا برای تو تغی...

یه سری چیزا تو هیچ کتابی پیدا نمی شه چون سر نوشت منتظره که خ...

یه سری چیزا تو هیچ کتابی پیدا نمی شه چون سر نوشت منتظره که خ...

تکرار هیچ وقت بد نبوده و نیست #خاص #جذاب

تکرار هیچ وقت بد نبوده و نیست #خاص #جذاب

متفاوت بودن اصلا بد نیست، از شخصیتمان خجالت نکشیم  #جذاب #خا...

متفاوت بودن اصلا بد نیست، از شخصیتمان خجالت نکشیم #جذاب #خا...

زندگی پر از راز های دست نخوردست #جذاب #خاص
۱

زندگی پر از راز های دست نخوردست #جذاب #خاص

قدر خاطراتمان را بدانیم ،چون آنها تنها چیز هایی هستند که باق...

قدر خاطراتمان را بدانیم ،چون آنها تنها چیز هایی هستند که باق...

به خودم اومدم دیدم جمله های الهام بخش تموم کردم #جذاب #خاص

به خودم اومدم دیدم جمله های الهام بخش تموم کردم #جذاب #خاص

محبت ها تون رو بشمارید نه مشکلاتتون . #خاص

محبت ها تون رو بشمارید نه مشکلاتتون . #خاص

گاهی باید کسانی را از گذشتمان فراموش کنیم ، به یک دلیل ساده ...

گاهی باید کسانی را از گذشتمان فراموش کنیم ، به یک دلیل ساده ...

هیچ وقت نزار رفتار یکی دیگه روت تاثیر بزاره ،خودت باش #جذاب ...

هیچ وقت نزار رفتار یکی دیگه روت تاثیر بزاره ،خودت باش #جذاب ...