sara_1366

.•♫•♬•هیچکس شبیه حرفاش نیس •♬•♫•.
*.»¯*♥ »نخونده لایک نکنید لطفا« ♥*

دخترا ve پسرا lo بنویسید love. هر کسی پشت هم افتاد مبارک باشه 😁😁😁

دخترا ve پسرا lo بنویسید love. هر کسی پشت هم افتاد مبارک باشه 😁😁😁

یادت هست! آمده بودم و در قلبت را زدم ،تو بودی اما در باز نکردی… حال آمده ای به در خانه ام،من هستم ولی در را باز نمی کنم… یادت هست؟! آمدم به در قلبت ...

یادت هست! آمده بودم و در قلبت را زدم ،تو بودی اما در باز نکردی… حال آمده ای به در خانه ام،من هستم ولی در را باز نمی کنم… یادت هست؟! آمدم به در قلبت و آرام گفتم: «ای بنده ی من! ای عزیزتر از هر چه آفریده ام! در ...

من اونقدر دوستت دارم که هر روز منتظرت هستم منتظر یک سر تکون دادن ، دعا ، فکر و ... خیلی سخته که یک مکالمه یه طرفه داشته باشی خب ، من باز هم منتظرت ...

من اونقدر دوستت دارم که هر روز منتظرت هستم منتظر یک سر تکون دادن ، دعا ، فکر و ... خیلی سخته که یک مکالمه یه طرفه داشته باشی خب ، من باز هم منتظرت هستم ... سراسر پر از عشق تو ... به امید اینکه شاید امروز کمی هم ...

بیشمارند آنهایی که نامشان آدم است... ادعایشان آدمیت... کلامشان انسانیت... رفتارشان صمیمیت... حال، من دنبال یکی میگردم که... نه آدم باشد... نه انسان... نه دوست و رفیق صمیمی... تنها صاف باشد و صادق... پشت سایه ...

بیشمارند آنهایی که نامشان آدم است... ادعایشان آدمیت... کلامشان انسانیت... رفتارشان صمیمیت... حال، من دنبال یکی میگردم که... نه آدم باشد... نه انسان... نه دوست و رفیق صمیمی... تنها صاف باشد و صادق... پشت سایه اش خنجری نباشد برای دریدن... هیچ نگوید... فقط همان باشد که سایه اش میگوید.... صاف ...

امروز خدا را دیدم که در کوچه ها قدم می زد... امروز خدا را دیدم در لبخند مهربان خواهرم صبح ِ زود وقتی به سوی محل ِ کارش روانه بود... امروز خدا را دیدم در ...

امروز خدا را دیدم که در کوچه ها قدم می زد... امروز خدا را دیدم در لبخند مهربان خواهرم صبح ِ زود وقتی به سوی محل ِ کارش روانه بود... امروز خدا را دیدم در سادگی چهره ی مادر وقتی برای صبحانه با حوصله چای دَم می کرد... امروز خدا ...

🌺

🌺"جمعه"ها باید یک قلم برداشت 🍃آغشته کرد به تمامِ رنگ‌های پر از امید 🌸پر از دوست داشتن 🍃و کشید روی هفته ای که برای خودمان 🌺خواسته یا نا خواسته، 🍃"سیاه و سفید" کردیم 🌸"جمعه" ها را باید رنگی سر کرد 🍃رنگ دوست داشت ، رنگِ امید 🌺رنگِ زندگی ، رنگِ ...

کاش زندگی از آخر به اول بود.. پیر بدنیا می آمدیم.. آنگاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم.. سپس کودکی معصوم می شدیم و در نیمه شبی با نوازش های مادر آرام میمردیم…!!

کاش زندگی از آخر به اول بود.. پیر بدنیا می آمدیم.. آنگاه در رخداد یک عشق جوان میشدیم.. سپس کودکی معصوم می شدیم و در نیمه شبی با نوازش های مادر آرام میمردیم…!!

خــــدایا… همه از تو می خواهند ، بدهی… من از تو می خواهم ، بگیری! خـــــدایا، این همه حس دلتنگی را از من بگیر

خــــدایا… همه از تو می خواهند ، بدهی… من از تو می خواهم ، بگیری! خـــــدایا، این همه حس دلتنگی را از من بگیر

در وجــودم • • این دیوانگـی دوسـت داشـتنت را دوسـت دارم• اینـکه می دانـم نیسـتی و نخـــواهی بود• اما من هستم و به تکرار دوستت خواهم داشت• از تــو • • حتی خبر لبخـندی به ...

در وجــودم • • این دیوانگـی دوسـت داشـتنت را دوسـت دارم• اینـکه می دانـم نیسـتی و نخـــواهی بود• اما من هستم و به تکرار دوستت خواهم داشت• از تــو • • حتی خبر لبخـندی به لبــهایم نخواهد رسید• من اما گوش می دهم به هر خبر بی خبری از تو• ...

خدایا ته نشین شد آرزوهایم ، کمی هم بزن زندگی ام را

خدایا ته نشین شد آرزوهایم ، کمی هم بزن زندگی ام را