رسم این شهر عجیب است بیا برگردیمقصد این قوم فریب است بیا برگ...
۱

رسم این شهر عجیب است بیا برگردیمقصد این قوم فریب است بیا برگ...

ـــــــــــ
۲

ـــــــــــ

استاد شهریار در پی یک شکست عشقی ترم آخر پزشکی دانشگاه را رها...
۱

استاد شهریار در پی یک شکست عشقی ترم آخر پزشکی دانشگاه را رها...

جای "شهید همت" خالیکه خانمش میگفت: همیشه به شوخی بهش میگفتم ...
۴

جای "شهید همت" خالیکه خانمش میگفت: همیشه به شوخی بهش میگفتم ...

ﺑﻮﯼ ﺩﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ، ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ؟ﻧﮑﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﻮﻻﺳﺖ ﺧﺪﺍ ﺭﺣﻢ...

ﺑﻮﯼ ﺩﻭﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ، ﮐﺠﺎ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ؟ﻧﮑﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﻣﻮﻻﺳﺖ ﺧﺪﺍ ﺭﺣﻢ...

این کلیپ رو حتماً ببینید و انتشار بدید.لطفاً________________...
۲

این کلیپ رو حتماً ببینید و انتشار بدید.لطفاً________________...

همه ته تغاریا بخونن:کی گفته ته تغاری که باشی لوسیکی گفته ته ...
۳۷

همه ته تغاریا بخونن:کی گفته ته تغاری که باشی لوسیکی گفته ته ...

یه نصیحت جالب شنیدم که یه نفرمیگفت:اگه مهمون خونه ای بودین و...

یه نصیحت جالب شنیدم که یه نفرمیگفت:اگه مهمون خونه ای بودین و...

این الکی مثلن رو اولین بار سیاوش قمیشی اختراع کرد وقتی که می...
۱

این الکی مثلن رو اولین بار سیاوش قمیشی اختراع کرد وقتی که می...

ﺑــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮﺩ . . .ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ...
۱

ﺑــــــــــــــــــــــــــــــــــﻮﺩ . . .ﺗﻠﺦ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺍﯼ ...

ای کاش رفتن تو هم...همانندسوژه‌ های امروزی...الکی...بود...

ای کاش رفتن تو هم...همانندسوژه‌ های امروزی...الکی...بود...

بعـــﺪ ﺍﺯ ﺗــﻮ...بعـــﺪ ﺍﺯ ﺗــﻮ ﻓﻘﻂ ﻓﮑﺮ ﻣـــﺮﺩﻥ ﻭ ﮐﺸﯿﺪﻥ سیگـ...

بعـــﺪ ﺍﺯ ﺗــﻮ...بعـــﺪ ﺍﺯ ﺗــﻮ ﻓﻘﻂ ﻓﮑﺮ ﻣـــﺮﺩﻥ ﻭ ﮐﺸﯿﺪﻥ سیگـ...

امشب دلم هوای خانه را کرده...که چایش از مهر تو...و قندش محبت...

امشب دلم هوای خانه را کرده...که چایش از مهر تو...و قندش محبت...

دانه کوچک بود و کسی او را نمی‌دید. سال‌های سال گذشته بود و ا...
۱

دانه کوچک بود و کسی او را نمی‌دید. سال‌های سال گذشته بود و ا...

ای کاش رفتن تو هم...همانندسوژه‌ های امروزی...الکی...بود...
۲

ای کاش رفتن تو هم...همانندسوژه‌ های امروزی...الکی...بود...

خاموشی بهانه است مشترک مورد نظر قصد فراموشی دارد....

خاموشی بهانه است مشترک مورد نظر قصد فراموشی دارد....

به دیوار تکیه کن،ولی به مردها ، نه ...!که دیوار اگر پشتت را ...
۱

به دیوار تکیه کن،ولی به مردها ، نه ...!که دیوار اگر پشتت را ...