اللهم ارزقنا کربلا

sarbaz_zeynab


_یعنی‌می‌شود ࢪوزے؛
ڪناࢪمزاࢪم‌بنویسند[شہیدھ]
#سپاهی اینده
#فدایی اقا

-تباهیات
_دلم‌هوای‌حرم‌دارد
۳

-تباهیات _دلم‌هوای‌حرم‌دارد

من برات چای می ریزم تو برام زندگی دم کن...˘.˘
۱

من برات چای می ریزم تو برام زندگی دم کن...˘.˘

عشق یعنی 
دوست داشتن یه آدم معمولی
به طور خاصّ !!

عشق یعنی دوست داشتن یه آدم معمولی به طور خاصّ !!

دلم‌اصن‌برات‌تنگ‌نشده
-دروغ‌گفتم‌؛‌شده

دلم‌اصن‌برات‌تنگ‌نشده -دروغ‌گفتم‌؛‌شده

فرماندھ‌•↻
۱

فرماندھ‌•↻

˹•
 .
بس ڪہ اربٰاب ارٰادت بہ برٰادر دٰارد :)!
.
دلتنگۍٖ'!
۱

˹• . بس ڪہ اربٰاب ارٰادت بہ برٰادر دٰارد :)! . دلتنگۍٖ'!

خندھ ات طࢪح لطېفے
است ڪہ دېدن دارد

#سېد_علے

خندھ ات طࢪح لطېفے است ڪہ دېدن دارد #سېد_علے

چون چاره اے نیست
میروم و میگذارمت…! 
#عشق‌مقدس:)
۱

چون چاره اے نیست میروم و میگذارمت…! #عشق‌مقدس:)

#عاشقانه_شهدا 

 بعضی از روزهای #جمعه تلفن همراهش خاموش بود ...

#عاشقانه_شهدا بعضی از روزهای #جمعه تلفن همراهش خاموش بود ...

ڪم‌ڪن
این‌فاصلہ‌را
قصہ‌بغل‌مےخواهد...

ڪم‌ڪن این‌فاصلہ‌را قصہ‌بغل‌مےخواهد...

مثلا یکی باشه که بهمون بگه:

- فقط‌تویی‌
که‌میتونی‌به‌زندگی‌...

مثلا یکی باشه که بهمون بگه: - فقط‌تویی‌ که‌میتونی‌به‌زندگی‌...

من‌ازتبـارِرویاهاےآبـےام ؛🦋⚘
نیمـےآسمانـم، نیمـےدریا
-  وسیـ...

من‌ازتبـارِرویاهاےآبـےام ؛🦋⚘ نیمـےآسمانـم، نیمـےدریا - وسیـ...

میگویند
فخر فروشی چیز خوبی نیست
اما...
هییسسس!
پیش خودمان بم...

میگویند فخر فروشی چیز خوبی نیست اما... هییسسس! پیش خودمان بم...

می‌توانید‌بپرسید‌از‌عاشقان؛
کھ‌قاعده‌عشق‌از‌کجا‌وچگونھ
آغاز‌...
۱

می‌توانید‌بپرسید‌از‌عاشقان؛ کھ‌قاعده‌عشق‌از‌کجا‌وچگونھ آغاز‌...

سلام بر آن‌هایی که
شبانگاهان می‌جنگند 
و صبح با کفن باز‌ می‌...

سلام بر آن‌هایی که شبانگاهان می‌جنگند و صبح با کفن باز‌ می‌...

.
[اِلامَن‌رَحمَ‌رَبُڪ!
        ولِذٰلِڪَ‌خلقھُم𖥸!]
- وشمارا...

. [اِلامَن‌رَحمَ‌رَبُڪ! ولِذٰلِڪَ‌خلقھُم𖥸!] - وشمارا...

قوے باشــ طُ یھ دُختَرے:)
۱

قوے باشــ طُ یھ دُختَرے:)

دلبر و یار من تویے••
رونق ڪار من تویے••

باغ و بہار من تویے:...

دلبر و یار من تویے•• رونق ڪار من تویے•• باغ و بہار من تویے:...

〖‌ راھ‌طولآنۍ‌بود،ازعشقــــ ـــ ـ‌ حرف‌زدیم(:'
۱

〖‌ راھ‌طولآنۍ‌بود،ازعشقــــ ـــ ـ‌ حرف‌زدیم(:'