ꀘꂦꀎꋪꀷ

sarina.mobin

#میشه_اشکارو_قورت_داد؟

#مغزای_بزرگ_گندیده

#عین_رفتن_جان_از_بدن_دیدم_که
#جانم_میرود

﮼#اینجاتمام_حنجره‌ها‌_لاف‌میزنند!

#دیگه_هیچوقت_به_امروز_برنمیگردیم

#زندگی_پیچیدست......


#و_هر_شب_در_میان_تاریکی_روحی #میمیرد_و_جسمی_درد_میکشد✞


#فرفریشونم^^{نَبض‍ِ احسآسْ}
...
https://t.me/nabzahsas_1399

{مٓوِهَآیِ نَآرِنَجِیٕ مَنِ}

https://t.me/romanmohainarnjiman

کیااینجوری بودن؟😂😂😂من هنوزم همینجوریم 😐
۲۷

کیااینجوری بودن؟😂😂😂من هنوزم همینجوریم 😐

ولی من از همون کوچیکی وقتی قهر میکردم فقط به خودم ضربه میزدم...
۸۴۶

ولی من از همون کوچیکی وقتی قهر میکردم فقط به خودم ضربه میزدم...

واسه م آرزومیکنی که،...............؟
۱۷۸

واسه م آرزومیکنی که،...............؟