#در_گوشی:speaking_head_in_silhouette::ear:پدر من ۲۵ سال پیش ...
۱

#در_گوشی:speaking_head_in_silhouette::ear:پدر من ۲۵ سال پیش ...

وقتی سرمایه ات خوبی باشد آنوقت دیگرثروتت پول نیست ثروتت همان...
۲

وقتی سرمایه ات خوبی باشد آنوقت دیگرثروتت پول نیست ثروتت همان...

روزی یک معلم در کلاس ریاضی روی تخته نوشت:    9*1=7    9*2=18...
۱

روزی یک معلم در کلاس ریاضی روی تخته نوشت: 9*1=7 9*2=18...

#جملات_انگیزشی ::rose:هر روز جدید با امیدی جدید، با رویایی ج...

#جملات_انگیزشی ::rose:هر روز جدید با امیدی جدید، با رویایی ج...

وقتی برای کسی از ته قلب آرزوی موفقیت شادی و سلامتی میکنید، ا...

وقتی برای کسی از ته قلب آرزوی موفقیت شادی و سلامتی میکنید، ا...

مردها عادت میکنند به بودن زننه اینکه عادی شود و تکراری، به ب...
۲

مردها عادت میکنند به بودن زننه اینکه عادی شود و تکراری، به ب...

:memo:خدا همین جاست ، نیازی به سفر نیست خدا همان گنجشکی است ...

:memo:خدا همین جاست ، نیازی به سفر نیست خدا همان گنجشکی است ...

زندگی زیباست با خودم عهد بستم شاد باشم

زندگی زیباست با خودم عهد بستم شاد باشم

آرزوهایتان را اجابت میکندآنکه آسمانی را می گریاند تا گلی را ...

آرزوهایتان را اجابت میکندآنکه آسمانی را می گریاند تا گلی را ...

من برای خلق رویاهایم خلق شدم نه برای نظاره کردن مرگ رویاهایم...

من برای خلق رویاهایم خلق شدم نه برای نظاره کردن مرگ رویاهایم...

:rose:زندگی"پراست از "گره هایی"کهتو آن را "نبسته ای" اما بای...

:rose:زندگی"پراست از "گره هایی"کهتو آن را "نبسته ای" اما بای...

:love_letter:زن بازتابی از رفتار مردش است:double_exclamation...

:love_letter:زن بازتابی از رفتار مردش است:double_exclamation...

آدم های قوی از سیاره ی دیگری نیامده اند ،آن ها هم مشکلاتِ خو...

آدم های قوی از سیاره ی دیگری نیامده اند ،آن ها هم مشکلاتِ خو...

زیبا باشزیبا زندگی کنزیبا بیندیش زیبا بخندتنها راهزنیکه دارو...

زیبا باشزیبا زندگی کنزیبا بیندیش زیبا بخندتنها راهزنیکه دارو...

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:مناجات ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺣﺮ...
۱

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:مناجات ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺣﺮ...

می پرسند : مجردی یامتاهل؟می گویم : "متعهد"چون تجربه نشان داد...
۱

می پرسند : مجردی یامتاهل؟می گویم : "متعهد"چون تجربه نشان داد...

۞ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ ۗ ﴿٢٧٢ | بقره﴾بلکه...
۱

۞ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ یَهْدِی مَنْ یَشَاءُ ۗ ﴿٢٧٢ | بقره﴾بلکه...

شغل پدرت چیه؟یک رسم غلط بین معلمان مرسوم است که روز اول مهر ...
۱

شغل پدرت چیه؟یک رسم غلط بین معلمان مرسوم است که روز اول مهر ...

من عالی تر از اونیم که از کسی متنفر باشم
۱

من عالی تر از اونیم که از کسی متنفر باشم

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:یک دقیقه مطالعهﺍﺯﺩﻭﺍﺝ...
۳

:heavy_heart_exclamation_mark_ornament:یک دقیقه مطالعهﺍﺯﺩﻭﺍﺝ...