آے ام دُخـــی نَــہ نَــہ ام

sarneveshtam

گاهی شیطـــونـــ. گاهـــی ارومــــ.
18ســـــالہ
عـــــاشــق زندگیـــم

کامنت لفطــــن
۱۳

کامنت لفطــــن

مـــامانم میگه گوشی بذار کنار کاموا بگیر دستت...ینی چی؟؟واقع...
۱

مـــامانم میگه گوشی بذار کنار کاموا بگیر دستت...ینی چی؟؟واقع...

نکن برادر من نکن خواهر من دودر نکن...

نکن برادر من نکن خواهر من دودر نکن...

توانایشو داشته حتما...
۱

توانایشو داشته حتما...

خو چیه؟؟؟ممگه پسرا دل ندارن؟؟؟

خو چیه؟؟؟ممگه پسرا دل ندارن؟؟؟

یاد چی میوفتین؟؟؟

یاد چی میوفتین؟؟؟

چیه نیگا میکنی؟؟قرار داشته اینه نبوده...مجبور بوده میفهمی مج...

چیه نیگا میکنی؟؟قرار داشته اینه نبوده...مجبور بوده میفهمی مج...

شهـــــــرمنـــه ها...واس منه هــــا

شهـــــــرمنـــه ها...واس منه هــــا

خودم...خنثی
۱

خودم...خنثی

شکار صحنه...

شکار صحنه...

حالا حسودا میگن مکمل خورده....وای بعضیا هم ک میگن فتوشاپه......
۲

حالا حسودا میگن مکمل خورده....وای بعضیا هم ک میگن فتوشاپه......

بـــــوخودا...خخخخخخ

بـــــوخودا...خخخخخخ

مگه داریم؟؟؟؟؟مگه میشه؟؟؟؟؟!!!!!
۷

مگه داریم؟؟؟؟؟مگه میشه؟؟؟؟؟!!!!!

مهلقا جباری
۱

مهلقا جباری

سونیا سعیدی
۱

سونیا سعیدی

چرا دستشو برده بالا عــــایا؟؟؟
۱

چرا دستشو برده بالا عــــایا؟؟؟

وووووووایی خوردنی
۱

وووووووایی خوردنی

خومشزه

خومشزه

عکسش نازه

عکسش نازه