❤❤❤

❤❤❤

🌊🌊
۲

🌊🌊

دوست دارم زندگی💋❤
۱

دوست دارم زندگی💋❤

خوشبختی تنها یک معنی دارد : 😌در کنار تــــو بودن . . .💋💫💞👫
۱

خوشبختی تنها یک معنی دارد : 😌در کنار تــــو بودن . . .💋💫💞👫

عاشقانه میخواهمت❤

عاشقانه میخواهمت❤

فَرانسوی ها بهِ کَسی که دوُسِتش دارَند..میگَن : باوَرِت دارَ...
۲

فَرانسوی ها بهِ کَسی که دوُسِتش دارَند..میگَن : باوَرِت دارَ...

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

‌ ‌•وابَسته شُد تمامِ من بهتمامِ ❲تـ∞ـو❳..... ‌ ♥️🧚‍♀👫🦚

‌ ‌•وابَسته شُد تمامِ من بهتمامِ ❲تـ∞ـو❳..... ‌ ♥️🧚‍♀👫🦚

نِمیـدونَم کُجـا چیـکارِ کَـردَم خُـدا داد بِمـن "تُــ‌‌♡ــو...

نِمیـدونَم کُجـا چیـکارِ کَـردَم خُـدا داد بِمـن "تُــ‌‌♡ــو...

قصـه ایـن اسـت،جهـان بـا "تـو" برایـم زیبـاست!🙊♥️
۲

قصـه ایـن اسـت،جهـان بـا "تـو" برایـم زیبـاست!🙊♥️

#هنر_عکس
۱

#هنر_عکس

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

#عاشقانه

bgrdm dore sart❤
۱

bgrdm dore sart❤

توتمآم منئ:heavy_black_heart::kiss_mark:

توتمآم منئ:heavy_black_heart::kiss_mark:

دوسط دآرم:kiss_mark:

دوسط دآرم:kiss_mark: