مسا#Gasht.Ershad

sasaeajoon

#Zirectioner
#Potterist
#اکیپ#گشت#ارشاد @Gasht.Ershad #عطا#هسدم =)
ی پست باحالم http://wisgoon.com/pin/19938992/
دوستام:
#دینا#مسا#هانی:)
عاشق اسپانیا و زبون اسپانیایی...
http://wisgoon.com/pin/20003629/
اکانتای دیگم:@ASALEEEEEE @Pocky

http://wisgoon.com/pin/22339135/
http://wisgoon.com/pin/22445843/

#نامبر۲:grinning_face_with_smiling_eyes::heavy_black_heart:
۱

#نامبر۲:grinning_face_with_smiling_eyes::heavy_black_heart:

#نامبر۱:grinning_face_with_smiling_eyes:فیلم علاءالدین۲۰۱۹:h...

#نامبر۱:grinning_face_with_smiling_eyes:فیلم علاءالدین۲۰۱۹:h...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

ایول دارینا:grinning_face_with_smiling_eyes::clapping_hands_...
۱

ایول دارینا:grinning_face_with_smiling_eyes::clapping_hands_...

واسه خوشکل بودن،حتما نباید پلنگ بود!گاهی یه لبخند ساده هم می...
۱

واسه خوشکل بودن،حتما نباید پلنگ بود!گاهی یه لبخند ساده هم می...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همانا لنتی ترین خوناشام...
۲۷

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:همانا لنتی ترین خوناشام...

:neutral_face:از اینا بدین بلاک میکنم:neutral_face::neutral_...
۱۴

:neutral_face:از اینا بدین بلاک میکنم:neutral_face::neutral_...

:neutral_face::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_jo...

:neutral_face::face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_jo...

:grinning_cat_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_open...
۲

:grinning_cat_face_with_smiling_eyes::smiling_face_with_open...

یا حضرت شباهت:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_f...
۴

یا حضرت شباهت:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_f...

:ok_hand_sign::face_with_stuck-out_tongue:واسه اون اسکلایی ک...

:ok_hand_sign::face_with_stuck-out_tongue:واسه اون اسکلایی ک...

تو این لحظه هیچی ب ذهنم نمیاد جز این که..fuck you bitch:neut...

تو این لحظه هیچی ب ذهنم نمیاد جز این که..fuck you bitch:neut...

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:خاهر برادری

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:خاهر برادری

سوالی که توی قبر دهن مرا گاییده این است که :وقتی من 900 سال ...
۶

سوالی که توی قبر دهن مرا گاییده این است که :وقتی من 900 سال ...

اگر همزمان عطسه کنید و بگوزید،بدنتون اسکرین شات میگیره:grinn...
۴

اگر همزمان عطسه کنید و بگوزید،بدنتون اسکرین شات میگیره:grinn...

یک پلنگ ایرانی برای اولین بار در منطقه حفاظت شده میانجنگل فس...

یک پلنگ ایرانی برای اولین بار در منطقه حفاظت شده میانجنگل فس...

:fearful_face:تبلیغ سوتین در ایران

:fearful_face:تبلیغ سوتین در ایران

:grinning_face_with_smiling_eyes:بچگیای روسای جمهور کشورای م...
۳

:grinning_face_with_smiling_eyes:بچگیای روسای جمهور کشورای م...

:grinning_face_with_smiling_eyes:اسکی دیوید بکهام از محمود.....
۱

:grinning_face_with_smiling_eyes:اسکی دیوید بکهام از محمود.....

:ok_hand_sign::ok_hand_sign::ok_hand_sign::face_with_tears_o...
۳

:ok_hand_sign::ok_hand_sign::ok_hand_sign::face_with_tears_o...