✌(ساسان)✌

sasan1367

ما که سوختیم تو نسوز به خدا دنیا ارزش نداره.......... صلوات...

امید به اینده بهتر.... خدا فراموش نکنید... خدا نگهدار...
۱۴

امید به اینده بهتر.... خدا فراموش نکنید... خدا نگهدار...

دوستان حلال کنید ببخشید این چند وقته... خدانگهدار...
۴

دوستان حلال کنید ببخشید این چند وقته... خدانگهدار...

چه زیبا گفت فروغ فرخزاد..دلت را بتکان...اشتباهاتت وقتی افـتا...
۴

چه زیبا گفت فروغ فرخزاد..دلت را بتکان...اشتباهاتت وقتی افـتا...

‏‪درقبرستان بودم که دیدم مردی گریه کنان بود. گفتم مشکلت چیست...
۱

‏‪درقبرستان بودم که دیدم مردی گریه کنان بود. گفتم مشکلت چیست...

سلامتی پسری ک…10سالش بود باباش زد تو گوشش هیچی نگفت20سالش شد...
۱

سلامتی پسری ک…10سالش بود باباش زد تو گوشش هیچی نگفت20سالش شد...

بیادت ای چراغ روشن من... ز داغ دل بسوزد دامن من...

بیادت ای چراغ روشن من... ز داغ دل بسوزد دامن من...

محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم آنچه را که اسمش را غرور گ...

محکم تر از آنم که برای تنها نبودنم آنچه را که اسمش را غرور گ...

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﻥ ﯾﺎ ﺩﺧــﺘﺮﮮﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﮮ ﺑﻪ ﺭﺧ...
۶

ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻓﻬﻤﯿﺪﮮ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺯﻥ ﯾﺎ ﺩﺧــﺘﺮﮮﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺷﺪﮮ ﺑﻪ ﺭﺧ...

ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﻭ ﻣﮑﺚ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﺑﺪﻭﻥ ؛ " ﻧﺎ...

ﺍﮔﻪ ﺩﯾﺪﯼ ﮐﺴﯽ ﻏﯿﺮه ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ﻭ ﻣﮑﺚ ﻣﯿﮑﻨﻪ ، ﺑﺪﻭﻥ ؛ " ﻧﺎ...

سلامتی شما سلامتی من اصلا سلامتی همه همه همه.... صلوات
۱

سلامتی شما سلامتی من اصلا سلامتی همه همه همه.... صلوات

آقای من!معایب من،محاسن شما را سفید کرد...شرمنده ایم یا صاحب ...
۴

آقای من!معایب من،محاسن شما را سفید کرد...شرمنده ایم یا صاحب ...

خدایا ارامش تویی.... ما به کجا رفته ایم یا رب.... یاریمان کن...
۳

خدایا ارامش تویی.... ما به کجا رفته ایم یا رب.... یاریمان کن...

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ, ﻫﻤﻪ ی ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺭﻭ ﻧﺦ ﮐﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ...!
۱

ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮔﯿﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ, ﻫﻤﻪ ی ﺯﻧﺪﮔﯿﺖ ﺭﻭ ﻧﺦ ﮐﺶ ﻣﯿﮑﻨﻪ...!

وقتی دل کسی رو شکوندی یه میخ به دیوار بزن؛ وقتی تونستی دلش ر...

وقتی دل کسی رو شکوندی یه میخ به دیوار بزن؛ وقتی تونستی دلش ر...

به من حق بده     که میل به خوردن نداشته باشم     این بغض‌ها ...
۱

به من حق بده که میل به خوردن نداشته باشم این بغض‌ها ...

از مترسکی سوال کردم آیا از ماندن در مزرعه بیزار نشده ای ؟پاس...

از مترسکی سوال کردم آیا از ماندن در مزرعه بیزار نشده ای ؟پاس...

یه حس عجیبی تو چشمایه توبه من میگه این لحظه ها میرنوباید بی ...

یه حس عجیبی تو چشمایه توبه من میگه این لحظه ها میرنوباید بی ...

صلوات.... شب بخیر موفق باشید....
۳

صلوات.... شب بخیر موفق باشید....