ساسان

sasaniii

حسمو غم(از داداش بودن خاطره بدی دارم میشه کسی بهم نگه داداش)مرسی

و چه زیبا گفت شاملو....          لمسِ تن تو          شهوت اس...
۲۳

و چه زیبا گفت شاملو.... لمسِ تن تو شهوت اس...

ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ!ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿ...
۱۷

ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ!ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﻤﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿ...

ﺟﻬﻨﻢ ﮐﺠــــﺎﺳﺖ ﺑــــﺎﻧــــــﻮ ؟ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ...
۲۲۳

ﺟﻬﻨﻢ ﮐﺠــــﺎﺳﺖ ﺑــــﺎﻧــــــﻮ ؟ﺩﻧﯿﺎﯾﺖ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ...

من پسر بدم...
۲۰

من پسر بدم...

بزار تو حال خودم باشم...
۲۹

بزار تو حال خودم باشم...

ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺑﻨﺎﭘﺎﺭﺕ: ﺍﮔﺮ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻟﺸﮕﺮﯾﺎﻧﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ...
۸

ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻥ ﺑﻨﺎﭘﺎﺭﺕ: ﺍﮔﺮ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﻟﺸﮕﺮﯾﺎﻧﻢ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎ...

قانون جبرو ... جای که من رسیده باشم تو رسیده باشی
۱۹

قانون جبرو ... جای که من رسیده باشم تو رسیده باشی

ها چیه چپ نگا میکنی طلبکاریجدیدا در اومدی از فاز طرفداری
۲۶

ها چیه چپ نگا میکنی طلبکاریجدیدا در اومدی از فاز طرفداری

پــــــــــــــــــدر تو را بت نمي خوانمكه بت شكستني است مثل...
۱۲

پــــــــــــــــــدر تو را بت نمي خوانمكه بت شكستني است مثل...

ببخشید احمد پرو فایلش مسدود شده لطفا اعلام کنید برشگردونن خو...
۵۴

ببخشید احمد پرو فایلش مسدود شده لطفا اعلام کنید برشگردونن خو...

ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ...
۱۲

ﭼﺮﺍ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﮐﺴﯽ ﻣﺮﮒ ﺑﺮ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ؟ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ...

کاندیدا" رأی آوردتابلو، "نقاش" را ثروتمند کردشعر "شاعر" به چ...
۹

کاندیدا" رأی آوردتابلو، "نقاش" را ثروتمند کردشعر "شاعر" به چ...

زن ها موجوداتی هستند که اگر دوستتان داشته باشند، فقط کافی ست...
۱۷

زن ها موجوداتی هستند که اگر دوستتان داشته باشند، فقط کافی ست...

ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ که می گوﯾﻨﺪ :ﻣﺮﺩ ﺑـﺎﯾﺪ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑـ...
۷

ﭼﻘﺪﺭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨـﺪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ که می گوﯾﻨﺪ :ﻣﺮﺩ ﺑـﺎﯾﺪ ﻗﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑـ...

مشاعره‌ در کلاه قرمزی 91فامیل دور: چی بگم؟!آقای مجری: اگر در...
۵

مشاعره‌ در کلاه قرمزی 91فامیل دور: چی بگم؟!آقای مجری: اگر در...

کودکى اندیشید که خدا چه مى خورد، چه مى پوشد و در کجا منزل دا...
۸

کودکى اندیشید که خدا چه مى خورد، چه مى پوشد و در کجا منزل دا...

وقتی كودكی، با هرچه كه هست، شادی...بزرگ كه می شوی، با هرچه ك...
۵

وقتی كودكی، با هرچه كه هست، شادی...بزرگ كه می شوی، با هرچه ك...

دختــری که ازت نپرسه کجــا میری، کجــا میای،بهت نگــه با کی ...
۱۱

دختــری که ازت نپرسه کجــا میری، کجــا میای،بهت نگــه با کی ...

ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ!ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺩﺭﺩ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ!ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ...
۲۱

ﺣﺠﺎﺏ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ!ﺣﻖ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﺩﺭﺩ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻦ!ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ...

سنگین کام میگیری رفیق!! در این سرمای خیابان و برگ ریزان خزان...
۱۵

سنگین کام میگیری رفیق!! در این سرمای خیابان و برگ ریزان خزان...