صبحتون بهاری

صبحتون بهاری

عشقم
۱

عشقم

واسه اين تصوير چه نظري دارين؟
۴

واسه اين تصوير چه نظري دارين؟

کدوم؟؟!
۹

کدوم؟؟!

بعدش نوبت کيه
۳

بعدش نوبت کيه

ارمين
۲

ارمين

سايه جديد...
۱

سايه جديد...

کيا  مهر امام رضا (ع) رو تو مشهد ديدن؟
۱۰

کيا مهر امام رضا (ع) رو تو مشهد ديدن؟

امشب در کنار ثانيه ها,آمين گوي آرزو هايت ميشوم....آرزوهايم ر...
۹

امشب در کنار ثانيه ها,آمين گوي آرزو هايت ميشوم....آرزوهايم ر...

سيگارم را با هيچ چيز عوض نمي کنم!برگرد,ثابت کن که دروغ مي گو...
۷

سيگارم را با هيچ چيز عوض نمي کنم!برگرد,ثابت کن که دروغ مي گو...

گفتي خيالت تخت وفادارم.خيالم را تخت کردم ,تختي براي عشق بازي...
۸

گفتي خيالت تخت وفادارم.خيالم را تخت کردم ,تختي براي عشق بازي...

بي تابم...دلم تاب ميخواهد...ويک هل محکم...
۱

بي تابم...دلم تاب ميخواهد...ويک هل محکم...

شيلا خداداد
۲

شيلا خداداد

مدل
۲

مدل