dar  haram  emam  rauf
۱

dar haram emam rauf

salam
۴

salam

salam
۲

salam

aghebateaziat

aghebateaziat

delam tange baraye harame to
۱

delam tange baraye harame to

yadesh bekheir
۲

yadesh bekheir

ziarat
۱

ziarat

pedar ra ....

pedar ra ....

che pesari
۱

che pesari

vay bar avamel faghr in keshvar

vay bar avamel faghr in keshvar

ghbele tavajohe khaharaye vis

ghbele tavajohe khaharaye vis

bedoone sharh

bedoone sharh

naboodgarare daeshiha

naboodgarare daeshiha

mano daei jon

mano daei jon

man dar makke jatoon khali

man dar makke jatoon khali

che pesari

che pesari

inja kojas???

inja kojas???