بارانادومین فرزندعقاب به دنیااومدتبررریک قدم نورسیده مبااااا...
۱۷

بارانادومین فرزندعقاب به دنیااومدتبررریک قدم نورسیده مبااااا...

پیروزی حق علیه باطل
۷

پیروزی حق علیه باطل

فیفا استقلال را محروم کرد/ خریدهای جدید در آسیا و لیگ بازی ن...
۶

فیفا استقلال را محروم کرد/ خریدهای جدید در آسیا و لیگ بازی ن...

باافتخاراین‌پستوتقدیم میکنم به تموم دخترخانومای ۶آتیشه پرسپو...
۷

باافتخاراین‌پستوتقدیم میکنم به تموم دخترخانومای ۶آتیشه پرسپو...

والابخدا
۱

والابخدا

وای ازشبی که بی یادش سحرشودچنین نباشد....ای جااااانسلااااممم...
۲

وای ازشبی که بی یادش سحرشودچنین نباشد....ای جااااانسلااااممم...

سلفی مسلمان تورختکن

سلفی مسلمان تورختکن

ادعای احترام بازیکنای تیم به شهدای اتشفشانی
۳

ادعای احترام بازیکنای تیم به شهدای اتشفشانی

رامین آلوز

رامین آلوز

محرومان بازی پرسپولیس صبای قم
۸

محرومان بازی پرسپولیس صبای قم

کمال گتوزو

کمال گتوزو

خجسته باداین پیروزی
۴

خجسته باداین پیروزی

تموم‌عیارپرسپولیسیم
۸

تموم‌عیارپرسپولیسیم

تفاوت دیروز با امروز برای یک استقلالیدیروز اختلاف امتیاز با ...
۷

تفاوت دیروز با امروز برای یک استقلالیدیروز اختلاف امتیاز با ...

ماشالله به این تیم
۱

ماشالله به این تیم

شیررررره
۱

شیررررره