sedeghe

دوست دارم عشقم @99Elahe99
لایــــڪ ‌= لایـــڪ

#عکس_نوشته_عاشقانه

#عکس_نوشته_عاشقانه

ما به آرزوهایمان یک رسیدن بدهکاریم... امروز فقط یک قدم در جهت رسیدن به آرزوهایت قدم بردار... روزتون پرخیر وبرکت ♡

ما به آرزوهایمان یک رسیدن بدهکاریم... امروز فقط یک قدم در جهت رسیدن به آرزوهایت قدم بردار... روزتون پرخیر وبرکت ♡

همیشه گفته اند دعا در حق دیگری زودتر مستجاب می شود... گاهی بی هیچ دلیلی خوشحال هستید وحالِ خوبی دارید... یقین بدانید کسی برایتان دعا کرده است... برای هم دعا کنیم . . .

همیشه گفته اند دعا در حق دیگری زودتر مستجاب می شود... گاهی بی هیچ دلیلی خوشحال هستید وحالِ خوبی دارید... یقین بدانید کسی برایتان دعا کرده است... برای هم دعا کنیم . . .

💕یادم میاد یه زمانےتلفن کم بود اماآدمهاےزیادےبودندکه بهشان زنگ بزنیم و یک دل سیرحرف برنیم.... اما حالاتلفن هازیاداست اماآدمهاےکمےهستند که دلمان حرفهایشان رامیخواهد برروحشان می فرستیم صلوات

💕یادم میاد یه زمانےتلفن کم بود اماآدمهاےزیادےبودندکه بهشان زنگ بزنیم و یک دل سیرحرف برنیم.... اما حالاتلفن هازیاداست اماآدمهاےکمےهستند که دلمان حرفهایشان رامیخواهد برروحشان می فرستیم صلوات

No one has the right to make you feel worthless. Not even you. هیچکس حق نداره کاری کند حس بی ارزش بودن به تو دست بدهد. حتی خود تو.

No one has the right to make you feel worthless. Not even you. هیچکس حق نداره کاری کند حس بی ارزش بودن به تو دست بدهد. حتی خود تو.

✨ڪسی ڪه می خواهد در آسایش و آرامش زندگی ڪند نباید در مورد هر چیزی ڪه میداند صحبت ڪرده یا در مورد هر چیزی ڪه می بیند قضاوت ڪند.💝

✨ڪسی ڪه می خواهد در آسایش و آرامش زندگی ڪند نباید در مورد هر چیزی ڪه میداند صحبت ڪرده یا در مورد هر چیزی ڪه می بیند قضاوت ڪند.💝

Your dream hasn't expration date, take a deep breath, and try again. رویای شما تاریخ انقضا ندارد، نفسی عمیق بکشید، و دوباره تلاش کنید.

Your dream hasn't expration date, take a deep breath, and try again. رویای شما تاریخ انقضا ندارد، نفسی عمیق بکشید، و دوباره تلاش کنید.

طرز رفتار تو مثل برچسب‌ قیمته، نشون میده چقدر ارزش داری..

طرز رفتار تو مثل برچسب‌ قیمته، نشون میده چقدر ارزش داری..

دقیقا تصمیم بگیرید که در زندگی چه می خواهیـــــــــد... هیچ تیراندازی نمیتواند به هدفی که نمی بیند، شلیک کنــــــــــد...

دقیقا تصمیم بگیرید که در زندگی چه می خواهیـــــــــد... هیچ تیراندازی نمیتواند به هدفی که نمی بیند، شلیک کنــــــــــد...

دلی را نشکن؛ شاید←خانه خدا باشد. کسی راتحقیر مکن؛ شاید←محبوب خدا باشد. از هیچ عبادتی دریغ مکن؛ شاید←کلید رضایت الله باشد. سر نماز اول وقت حاضر شو؛ شاید←آخرین دیدارت با خدا باشد. هیچ گناهی را ...

دلی را نشکن؛ شاید←خانه خدا باشد. کسی راتحقیر مکن؛ شاید←محبوب خدا باشد. از هیچ عبادتی دریغ مکن؛ شاید←کلید رضایت الله باشد. سر نماز اول وقت حاضر شو؛ شاید←آخرین دیدارت با خدا باشد. هیچ گناهی را کوچک ندان؛ شاید←خشم خدا در آن باشد. ازهیچ غمی ناله نکن؛ شاید←امتحانی ازسوی خدا باشد.

آنان که عشق را پیدا میکنند حالشان خوب می شود و آنان که موفقیت را پیدا می کنند روزگارشان اما خوشبختی سهم کسانی هست که عشق و موفقیت را با هم داشته باشند زندگیتون پراز ...

آنان که عشق را پیدا میکنند حالشان خوب می شود و آنان که موفقیت را پیدا می کنند روزگارشان اما خوشبختی سهم کسانی هست که عشق و موفقیت را با هم داشته باشند زندگیتون پراز عشق و موفقیت