ستاره

setare00353

ب کسی ک تنهات گذاشت بگو تو بودی ک باختی...من کسی رواز دست دادم ک دوسم نداشت،ولی تو کسیو از دست دادی ک عاشقت بود...

امتیاز
330
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
11

اینم دخترم فداش