√یه چیز بگم ...؟....................دیگه نمیتونیم تو گوگل بز...
۵

√یه چیز بگم ...؟....................دیگه نمیتونیم تو گوگل بز...

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯿﺎﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺵﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺸ...
۳

ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯿﺎﮐﻪ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺵﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﺸ...

ازبیسوادی پرسیدند:عــــــشــــــق چند حرف داره?گفت:چــهــــا...
۲

ازبیسوادی پرسیدند:عــــــشــــــق چند حرف داره?گفت:چــهــــا...

من موندم منظور ازین عزای عمومی چیه؟؟؟یعنی فعلا دیگه دیسکو ن...
۲

من موندم منظور ازین عزای عمومی چیه؟؟؟یعنی فعلا دیگه دیسکو ن...

شدم گمراه و سرگردان، میان این همه ادیان میان این تعصب ها، می...
۵

شدم گمراه و سرگردان، میان این همه ادیان میان این تعصب ها، می...

Bekhonid یه هواپیما وسط پایتخت ایران سقوط میکنه جگرگوشه های ...
۱

Bekhonid یه هواپیما وسط پایتخت ایران سقوط میکنه جگرگوشه های ...

زمین،مرا و تو را و اجداد ما رابه بازی گرفته است...احمد شاملو

زمین،مرا و تو را و اجداد ما رابه بازی گرفته است...احمد شاملو

ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﮐرد،ﺍﻫﻞ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ Arin""Mirkan ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ...
۱

ﺍﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﮐرد،ﺍﻫﻞ ﮐﻮﺑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ Arin""Mirkan ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻩ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ...

"عزلت و گوشه نشینی من ربطی به حضور و غیاب دیگران نداره؛ بلکه...
۵

"عزلت و گوشه نشینی من ربطی به حضور و غیاب دیگران نداره؛ بلکه...

"من تمنا کردم که تو با من باشیو تو گفتی هرگز هرگزپاسخی سخت و...
۱

"من تمنا کردم که تو با من باشیو تو گفتی هرگز هرگزپاسخی سخت و...

"وقتی آدم ها شما را ترک می کنند مانعشان نشوید ،شما با کسانی ...

"وقتی آدم ها شما را ترک می کنند مانعشان نشوید ،شما با کسانی ...

"مردی از دیوانه ئی پرسیداسم اعظم خدا را می دانیدیوانه گفت :ن...

"مردی از دیوانه ئی پرسیداسم اعظم خدا را می دانیدیوانه گفت :ن...

"وقتی در انتخاب «تو» یا «شما» شک دارید، بهتر است که ضمیر «شم...

"وقتی در انتخاب «تو» یا «شما» شک دارید، بهتر است که ضمیر «شم...

"همه مان افرادی معمولی هستیم. خسته کننده ایم. شگفت انگیزیم. ...
۱

"همه مان افرادی معمولی هستیم. خسته کننده ایم. شگفت انگیزیم. ...

عالمی را پرسیدند،دو کس را دوست دارم با کدام یک ازدواج کنم!عا...
۶

عالمی را پرسیدند،دو کس را دوست دارم با کدام یک ازدواج کنم!عا...

ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻦﭼﻮﻥ ﺍﻭﻧﺎ ﻣﯿﻔﻬ...
۳

ﺁﺩﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻫﺎﯼ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﻦﭼﻮﻥ ﺍﻭﻧﺎ ﻣﯿﻔﻬ...

ﺯﻭﺍﻧﻢ ﮐﻮﺭﺩﻩ ﻭ ،ﮐﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﻟﻬﻮﺭﻡﺳﻪ ﺭﺍﻓﺮﺍﺯﻩ ﮔﻪ ﯼ ﺧﻮﺍﺭ ﮐﻮﺭﺩﯾﻠﻢﻫﻪ ﻭ...
۱

ﺯﻭﺍﻧﻢ ﮐﻮﺭﺩﻩ ﻭ ،ﮐﻮﺭﺩ ﮐﻪ ﻟﻬﻮﺭﻡﺳﻪ ﺭﺍﻓﺮﺍﺯﻩ ﮔﻪ ﯼ ﺧﻮﺍﺭ ﮐﻮﺭﺩﯾﻠﻢﻫﻪ ﻭ...

اینم مخاطبای خاص من !!!!
۳

اینم مخاطبای خاص من !!!!

خخخخخ چن نفرتون الان اینطورین!!؟؟
۴

خخخخخ چن نفرتون الان اینطورین!!؟؟

خدایا؛بیا وعاشق شودلتنگ شواما بیا و کاری کن که جرات نداشته ب...

خدایا؛بیا وعاشق شودلتنگ شواما بیا و کاری کن که جرات نداشته ب...