یوم الله ۱۲ فروردین مبارک

یوم الله ۱۲ فروردین مبارک

#یاعلی_بن_حسین

#یاعلی_بن_حسین

#یااباالفضل_لعباس

#یااباالفضل_لعباس

در دو عالم نیست شاهی جز حسین

در دو عالم نیست شاهی جز حسین

زینت خود را پوشیده نگه دارید

زینت خود را پوشیده نگه دارید

یک سوال یا یک تلنگر

یک سوال یا یک تلنگر

شهید سردار اسدالهی

شهید سردار اسدالهی

الهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم

الهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم