امتیاز
1982800
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه

طبیعت زیبا

ای ایزد دادار ما را از توجه خود محروم مکن !

سلامتی نعمت بزرگیست !

ای ایزد دادار ما را از توجه خود محروم مکن !

سلامتی نعمت بزرگیست !

ای ایزد دادار ما را از توجه خود محروم مکن !

سلامتی نعمت بزرگیست !

سلامتی نعمت بزرگیست !

ای ایزد دادار ما را از توجه خود محروم مکن !

سلامتی نعمت بزرگیست !

2

ای ایزد دادار ما را از توجه خود محروم مکن !

سلامتی نعمت بزرگیست !

1

سلامتی نعمت بزرگیست !

7

از همه عزیزان تمنای همکاری را دارم تا من به همتون سر بزنم و ...

8

زندگی منشوریست در حرکت دوار!

6

خودتون تجزیه تحلیل کنید!

1

خدایا شکرت!