مِه تمام کوچه های شهر را خواهد گرفت بسکه از عمق وجودم " آه" ...

مِه تمام کوچه های شهر را خواهد گرفت بسکه از عمق وجودم " آه" ...

تو را بخشیدم آن روزی که از من رد شدی، آری!که پُل ها خوب می ف...

تو را بخشیدم آن روزی که از من رد شدی، آری!که پُل ها خوب می ف...

بی هیچ سوالی و جوابیبغلم کنخسته تر از آنمکه بگویم به چه علت ...

بی هیچ سوالی و جوابیبغلم کنخسته تر از آنمکه بگویم به چه علت ...

.#صبـح_باشـد🌤و پاییـز و یـار ...🍂در بوسـہ‌ے صبـح💋حاجـتِ هیـچ...
۶

.#صبـح_باشـد🌤و پاییـز و یـار ...🍂در بوسـہ‌ے صبـح💋حاجـتِ هیـچ...

صد مرتبه از این همه احساس گذشتیمن مانده‌ام و حسرت یک پلک مرا...
۴

صد مرتبه از این همه احساس گذشتیمن مانده‌ام و حسرت یک پلک مرا...

باید بروم دور تر از دور تر از دور آنجا که کلاغی  خبر از آه ن...
۱

باید بروم دور تر از دور تر از دور آنجا که کلاغی خبر از آه ن...

خبرترین خبر روزگار بی‌خبری‌ستخوشا که مرگ کسی را خبر نخواهد ک...

خبرترین خبر روزگار بی‌خبری‌ستخوشا که مرگ کسی را خبر نخواهد ک...

همیشه که نباید بنشینیم و بدی‌هایِ زندگی‌ِمان را مرور کنیم؛گا...
۱

همیشه که نباید بنشینیم و بدی‌هایِ زندگی‌ِمان را مرور کنیم؛گا...

زندگی ما را ترک خواهد نمود!پائیز هم میرود، بهار هم می آیدهمه...
۲

زندگی ما را ترک خواهد نمود!پائیز هم میرود، بهار هم می آیدهمه...

🍁 پاییزِ من،موسمِ هزار رنگِ برگها،رفیقِ عصرهایِ بارانی و دلت...

🍁 پاییزِ من،موسمِ هزار رنگِ برگها،رفیقِ عصرهایِ بارانی و دلت...

‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎ ‎‌‌" دوستت دارم " که میگویی هوایی میشوم هِی هوای...

‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎ ‎‌‌" دوستت دارم " که میگویی هوایی میشوم هِی هوای...

پاییز مهری دارد که بر دل هر خیابان می نشیند...

پاییز مهری دارد که بر دل هر خیابان می نشیند...

مهربانی را اگر قسمت کنیممن یقین دارم به ما هم میرسدآدمی گر ا...

مهربانی را اگر قسمت کنیممن یقین دارم به ما هم میرسدآدمی گر ا...

دل سرد چو گردید ز دنیا، نشود بندحاجت به محرک نبود برگ خزان ر...

دل سرد چو گردید ز دنیا، نشود بندحاجت به محرک نبود برگ خزان ر...

هوا را ميبيني...؟تكليفش با خودش معلوم نيست...ميباردنميباردگر...

هوا را ميبيني...؟تكليفش با خودش معلوم نيست...ميباردنميباردگر...

دوباره وقت خواب رسیده ...یک دنیا حرف آماده دارم برایتیک عالم...

دوباره وقت خواب رسیده ...یک دنیا حرف آماده دارم برایتیک عالم...

همه‌ی دل خوشی‌ام،آخر شب‌ها این استدو سه خط با تو سخن گفتن و،...

همه‌ی دل خوشی‌ام،آخر شب‌ها این استدو سه خط با تو سخن گفتن و،...

در منواژه هایی ستشهر آشوب!که هر صبح،آفتاب را ورق می زند ؛روز...
۲

در منواژه هایی ستشهر آشوب!که هر صبح،آفتاب را ورق می زند ؛روز...

شبیه یاس تب دیده ، که از خاشاک لرزیدهگلی پرپر دراین باغم ، ک...

شبیه یاس تب دیده ، که از خاشاک لرزیدهگلی پرپر دراین باغم ، ک...