سید عزیز

seyyedaziz

مهندس شیمی ،عاشق ورزش

امتیاز
289540
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه

حرکت کششی مناسب برای عضلات پشت و گردن

حرکت کششی برای درگیر کردن عضلات زیر بغل

بدون شرح

1

درود بر هم ولاتی

بدون شرح

1

بدون شرح

2

بدون شرح

لانگز با دستگاه اسمیت

1

پشت پا خوابیده

پش پا ایستاده

پشت پا ماشین

1

لانگز با دمبل

1

داخل پا ماشین

1

پرس سینه با هالتر

پرس بالا سینه با هالتر

1

بدون شرح

1

پشت بازو دستگاه دیپ

پشت بازو پرس دست جمع