تو بگو دوســـــــــــــــــــــــــــــــتم داریمن ثابت می ک...
۳۷

تو بگو دوســـــــــــــــــــــــــــــــتم داریمن ثابت می ک...

آش😋😋
۴۹

آش😋😋

بفرمایین آش؟
۳۶

بفرمایین آش؟

#وقتی تنبلی میکنی و دیر جواب فعالیتهای بچه هارو میدی😒دهنم خس...
عکس بلند
۲۶

#وقتی تنبلی میکنی و دیر جواب فعالیتهای بچه هارو میدی😒دهنم خس...

#دوران نقاهت😔
۲۶

#دوران نقاهت😔

دوران نقاهت😒
۱۲

دوران نقاهت😒

#کبه#اسنک#پیتزا
۴۴

#کبه#اسنک#پیتزا

این طعمش فوق العاده اس و نوستالژیپیشنهاد میکنم بخرین حتما.
۴۵

این طعمش فوق العاده اس و نوستالژیپیشنهاد میکنم بخرین حتما.

بریم برای درست کردن ماکارونی
۳۷

بریم برای درست کردن ماکارونی

#پاسور
۱۰۱

#پاسور

عاشق این آهنگم.
۲۵

عاشق این آهنگم.

بفرمایین؟
۳۵

بفرمایین؟

😄😄😄
۲۷

😄😄😄

#ب وقت استراحت
۱۰

#ب وقت استراحت

#شبگردی
۱۲

#شبگردی

#شبگردی
۳

#شبگردی

#ترخینه به به😋
۱۰۲

#ترخینه به به😋