‌خواستهِ دل ما رو هم بزرگ علوی اونجا گفت که:می‌خواستم وجودِ ...
۱۶

‌خواستهِ دل ما رو هم بزرگ علوی اونجا گفت که:می‌خواستم وجودِ ...

باتچکر😌💜
۲۷

باتچکر😌💜

نه با کسی بحث کن، نه از کسی انتقاد کن، هرکی هرچی گفت بگو حق ...
۱۲

نه با کسی بحث کن، نه از کسی انتقاد کن، هرکی هرچی گفت بگو حق ...

استادمون میگفت ماشینو که طراحی میکنن یه آینه کوچیک میزارن وا...
۹

استادمون میگفت ماشینو که طراحی میکنن یه آینه کوچیک میزارن وا...

کوردها یه تعبیر مهرآگین دارند به اسم "باوان"ترجمه ساده‌اش می...
۳۷

کوردها یه تعبیر مهرآگین دارند به اسم "باوان"ترجمه ساده‌اش می...

#عربی❤
۳۴

#عربی❤

یکی از عاشقانه های زبان ترکی اینه کهوقتی عاشق میشن به طرف مق...
۱۷

یکی از عاشقانه های زبان ترکی اینه کهوقتی عاشق میشن به طرف مق...

#کورد❤#هلپرکه😍
۶۱

#کورد❤#هلپرکه😍

تلخ تر از زهر مار نیش اون زبونیه که میگه "چون تو دختری"
۱۶

تلخ تر از زهر مار نیش اون زبونیه که میگه "چون تو دختری"

زُل زدن یک #تجاوز_روانی است.لطفا زُل نزنیمبه زن چاق توی پرای...
۱۸

زُل زدن یک #تجاوز_روانی است.لطفا زُل نزنیمبه زن چاق توی پرای...

زمان هر دو را بُرد...هم بادبادکم را🎈هم کودکی ام راو من نَخِ ...
۲۹

زمان هر دو را بُرد...هم بادبادکم را🎈هم کودکی ام راو من نَخِ ...

نَمیری چوپی😍 #لری❤ #سنگین_سماع
۲۰

نَمیری چوپی😍 #لری❤ #سنگین_سماع

نژاد پرست نیستم،ولی نژادم قابل پرستیدنه👑#بختیاری❤
۴۷

نژاد پرست نیستم،ولی نژادم قابل پرستیدنه👑#بختیاری❤

گـیان گـیان😍#کورد❤
۴۳

گـیان گـیان😍#کورد❤

هربژی چوپی💜#کورد❤
۴۵

هربژی چوپی💜#کورد❤

تابستون با همه گرما و کلافگی هایی که داره،با همه خستگی ها و ...
۱۹

تابستون با همه گرما و کلافگی هایی که داره،با همه خستگی ها و ...

#هر_بژی_کورد❤#هلپرکه💃
۵۰

#هر_بژی_کورد❤#هلپرکه💃

تنها بجنگ، تنها بخندتنها اشک بریز، تنها برو جلوتنها برنده شو...
۱۹

تنها بجنگ، تنها بخندتنها اشک بریز، تنها برو جلوتنها برنده شو...

#بختیاری❤#اصالت💙
۶۵

#بختیاری❤#اصالت💙

شبیه آخرین سـیگار قبل از ترک دلچسبیتورا میخواهمت اما گذشتن ا...
۱۱

شبیه آخرین سـیگار قبل از ترک دلچسبیتورا میخواهمت اما گذشتن ا...