●●●●●●●
۱۶

●●●●●●●

خدایـــــــــــــــــا:دیدی کلی بــــــــــــــــاران فرستاد...
۸

خدایـــــــــــــــــا:دیدی کلی بــــــــــــــــاران فرستاد...

- ﻓَﻘَﻂ ﺯَﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﻪ ﻧَﻔَﺮ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑِﮕﻲ         "ﻋﺎﺷِﻘِﺘَﻢ"ﮐﻪ...
۴

- ﻓَﻘَﻂ ﺯَﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﯾﻪ ﻧَﻔَﺮ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑِﮕﻲ "ﻋﺎﺷِﻘِﺘَﻢ"ﮐﻪ...

خدایی لایک داره ها جیگریه این کوچولو
۱۵

خدایی لایک داره ها جیگریه این کوچولو

خوشبختـــی من، رنگین کمـــان لبخنــد تــــوست که با هر ترنــ...
۵

خوشبختـــی من، رنگین کمـــان لبخنــد تــــوست که با هر ترنــ...

اینم به افتخار آینوای گلم
۸

اینم به افتخار آینوای گلم

این عکس به افتخار اجی مهشید که عاشق رنگ بنفشه
۵

این عکس به افتخار اجی مهشید که عاشق رنگ بنفشه

خیلی دلم گرفتهخدایا بازم شکرت
۲۱

خیلی دلم گرفتهخدایا بازم شکرت

خوشبختی یعنی این که دویست تا دنبال کننده تو ویس داشته باشی ز...
۱۹

خوشبختی یعنی این که دویست تا دنبال کننده تو ویس داشته باشی ز...

کدوم بهتره
۷

کدوم بهتره

خــداونــد لبخـند زددخـتر آفـریده شــد !لبخند خدا روزت مبارک...
۶

خــداونــد لبخـند زددخـتر آفـریده شــد !لبخند خدا روزت مبارک...

آدم هامی آیندخودشان رانشان میدهندوقتی که برایت مهم نیستاصرار...
۵

آدم هامی آیندخودشان رانشان میدهندوقتی که برایت مهم نیستاصرار...

سلامتى خودم☜☜که هيشکى تو لايکاش★وکامنتاشⓒⓜدنبال اسمم●••نمى گ...
۹

سلامتى خودم☜☜که هيشکى تو لايکاش★وکامنتاشⓒⓜدنبال اسمم●••نمى گ...

تنهایی عار نیست...اتمام حجت است با تمامآغوش های بی در و پیکر...
۴

تنهایی عار نیست...اتمام حجت است با تمامآغوش های بی در و پیکر...

خُدایـا شَبیہ بادکُنکـ شده ِاماَز بغض هـایے که ِ بہ اِجبـار ...
۱۳

خُدایـا شَبیہ بادکُنکـ شده ِاماَز بغض هـایے که ِ بہ اِجبـار ...

✖ نه فازم غمه ✖♚ نه bf کمه ♚✌ اونی که لیاقت داره مال منه ✌✘ ...
۱۲

✖ نه فازم غمه ✖♚ نه bf کمه ♚✌ اونی که لیاقت داره مال منه ✌✘ ...

فــدای اون مــردی کــه زورشــو داشــتــــ زنــشــو بــزنــه ...
۵

فــدای اون مــردی کــه زورشــو داشــتــــ زنــشــو بــزنــه ...

♚✘ﻫـــــــــــﯿﭻ ﮐﺲ ﻟﯿﺎﻗــــــﺖ ﺗﮏ ﭘﺮﯼ ﻧــــﺪﺍﺭﻩ . . .✘☜>ﺍﻟـ...
۵

♚✘ﻫـــــــــــﯿﭻ ﮐﺲ ﻟﯿﺎﻗــــــﺖ ﺗﮏ ﭘﺮﯼ ﻧــــﺪﺍﺭﻩ . . .✘☜>ﺍﻟـ...

بچه که بودمزمین که میخوردم،  دردم میآمدمادرم منو میبوسیدهمشو...
۴

بچه که بودمزمین که میخوردم، دردم میآمدمادرم منو میبوسیدهمشو...

ﺧـــــــــــﻴﻠﻲ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻴﻠﻲﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻛﻨﻢ ﭼﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺮﻳ...
۳۵

ﺧـــــــــــﻴﻠﻲ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻴﻠﻲﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﻛﻨﻢ ﭼﻨﺪﻱ ﺍﺳﺖ ﺗﻤﺮﻳ...