بأتریس

shahla68

یک عمر قفس بست مسیر نفسم را, حالا که دری هست مرا بال و پری نیست, حالا که مقدر شده آرام بگیرم, سیلاب مرا برده و از من اثری نیست, بگذار که درها همگی بسته بمانند, وقتی که نگاهی نگران پشت دری نیست.

چیزی در سینه‌ام به شکلی بد خیم تو را می خواهد. ..........

چیزی در سینه‌ام به شکلی بد خیم تو را می خواهد. ..........

گوئی زخم خورده‌ام از تیغ نگاهت که اینگونه شعرهایم بند نمی آی...
۲

گوئی زخم خورده‌ام از تیغ نگاهت که اینگونه شعرهایم بند نمی آی...

سکوتم رو دوست دارم, چون در آن گله ای نیست گاهی سکوت دلی را م...

سکوتم رو دوست دارم, چون در آن گله ای نیست گاهی سکوت دلی را م...

وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست, عهد و پیمانی که روزی با ...

وقتی از چشم تو افتادم دل مستم شکست, عهد و پیمانی که روزی با ...

همیشه که باشی خسته می شوند, همان مردمانی که اگر نباشی می گوی...
۴

همیشه که باشی خسته می شوند, همان مردمانی که اگر نباشی می گوی...

چه نازن. .

چه نازن. .

کاکه لیونل مسی
۱

کاکه لیونل مسی

کاکه رونالدو. ..

کاکه رونالدو. ..

تریپ زمستون

تریپ زمستون

بانی خرگوشه. .....

بانی خرگوشه. .....

عزیزم. ...دختره یا پسر? چهره اش که دخترونه اس ولی پسره

عزیزم. ...دختره یا پسر? چهره اش که دخترونه اس ولی پسره

نیکل کیدمن رو عشقه

نیکل کیدمن رو عشقه

جک اسپارو( ایرانیش)جک گنجیشکه

جک اسپارو( ایرانیش)جک گنجیشکه