شاهرخ خان

shahrokh110

۳۰ساله

امتیاز
800
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178

۲۲بهمن زمان ما

1

دهه ۶۰ها یادشونه

1

خوشکله

4

اگه گفتن اسم این کارتن چی?

5

بیچاره نی نی