به سلامتی این عروس و داماد صلوات
۲

به سلامتی این عروس و داماد صلوات

ایشالله واسه همه الهیییییی آمین
۵

ایشالله واسه همه الهیییییی آمین

الهم صلی علی محمد و اله محمد

الهم صلی علی محمد و اله محمد

ایشالله واسه همه
۱

ایشالله واسه همه

زحمت کشیدم تا پیدا کردمش و براتون گذاشتم خواهشا کپی نکنین تو...
۸

زحمت کشیدم تا پیدا کردمش و براتون گذاشتم خواهشا کپی نکنین تو...

آخی...
۳

آخی...

واقعا یتیم بودنا
۱

واقعا یتیم بودنا

حقه پسرا همینه ایوللللللللل آجی
۴

حقه پسرا همینه ایوللللللللل آجی

من خودم 2 رو لازم دارم با دیدن عشقم
۱۸

من خودم 2 رو لازم دارم با دیدن عشقم

یعنی یه روز میشه ؟؟؟؟؟!!!!
۳

یعنی یه روز میشه ؟؟؟؟؟!!!!

واقعا کمرت میشکنه هیچ وقت این کار رو نکن
۲

واقعا کمرت میشکنه هیچ وقت این کار رو نکن

راست میگه
۲

راست میگه

واقعا همیشه همینه
۲

واقعا همیشه همینه

خخخخ چی بگم دیگه !!!!
۵

خخخخ چی بگم دیگه !!!!

اینم واسه اجی
۲

اینم واسه اجی

خخ بچه های الانن دیگه
۳

خخ بچه های الانن دیگه

اره مهم اینهدمشون گرم
۴

اره مهم اینهدمشون گرم