شیداجون

sheida_banoo

امتیاز
8640
دنبال کننده
1870
دنبال شونده
181

باید یه جدا شدنی باشه

دیگه سمتت نمیام

اخع تو هنوز عشق منی

مثلا روم زوم کنه

اینجاشو اینجاشو نگا خعلی باحاله 😄

فکر نمیکردم

هم رفیقمی هم عشقم

1

بگو ببینم دردت چیه

وقتی زنده ایم

2

مگه شما شب ندارین؟!!!

مرسی کع هوامو داری