خانه

مطالب جدید

مطالب محبوب

عربي

دانلود اپلیکیشن

وبلاگ

سوالات متداول

درباره ما

قوانین

دسته بندی ها

shifting.07

shifting.07

۱۶

مطلب

۵۱

دنبال کننده

۱۰

دنبال شونده

🤍💜🐇𝕊𝕙𝕚𝕗𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕣𝕖𝕒𝕝𝕚𝕥𝕪🐇💜🤍

彡ܣߊ‌ܨ ܢܚوییࡅ߳ܨ 💓🍭彡
ܢ̣ܘ ܝ݆ߺࡅ࡙ܥܼܢ ܩࡍ߭ ܟܿࡐ‌ܚ݅ࡍ ߊ‌ࡐ‌ܩܥ‌‌ܨ 💗✨
ߊ‌ࡅ࡙ࡅ߭ܥܼߊ ܧܝ‌ߊ‌ܝ‌ܘ ࡅ࡙ߊ‌ܥ‌‌ ܢ̣گࡅ࡙ܝ‌ܨ ܥ݆ܥܼࡐ‌ܝ‌ܨ ܝ‌ࡐ‌ࡅ࡙ߊ‌ܣߊ‌ࡅ߳ࡐ‌ ܝ̇‌ࡅ߭ܥ‌‌گܨ ܭࡅ߭ܨ💞🍬
ܢ̣ܝ‌ߊ‌ܨ ߊ‌یܝ̇ߺܭܘ ߊ‌طܠߊ‌ܫߊ‌ࡅ߳ࡅ߳ߺߺܙ ܝ‌و ިߊ‌ܥܼܥ̣ߺ ܢܚ݅یܦ̇ࡅ߳ߺߺܙ ܢ̣ߊ‌ܠߊ ܢ̣ܢ̣ܝ‌ܨ حࡅ߳ܩߊ ܝ݆ߺیܥܼܩو ܦ̇ߊ‌ܠو ܭܔ💖🍫ღ↻
ܦ̈ܝ‌ߊ‌ܝ‌ܘ ܭܠܨ ܟܿوܚ݅ܓ ܢ̣ܭَܥ̇‌‌ܝ‌وܝ̇ߺیܩܢـ٨ـﮩـ۸ـﮩ❤️🍡
💜🍷𝒯𝒽𝒶𝓃𝓀 𝓎𝑜𝓊 𝒽𝑜𝓃𝑒𝓎

تاریخ عضویت: ۱۴۰۱/۰۸/۲۰
مطالب
کالکشن ها
نصب برنامه ویسگون