عشقم بهاره ..دلم برات یک ذره شد ....تو رو خدا زود تر پیشم بر...

عشقم بهاره ..دلم برات یک ذره شد ....تو رو خدا زود تر پیشم بر...

آرزو می کنم تو از آرزو هایم بروی واو به آرزو هایم بیاید مرا ...
۱

آرزو می کنم تو از آرزو هایم بروی واو به آرزو هایم بیاید مرا ...

چترم باز باشد یا نباشد فرقی نمی کند ..بی تو اسمان دلم همیشه ...

چترم باز باشد یا نباشد فرقی نمی کند ..بی تو اسمان دلم همیشه ...

اقا این تتلوه چرا کند زده زده به اهنگاش ....اگه موافقی لایک ...

اقا این تتلوه چرا کند زده زده به اهنگاش ....اگه موافقی لایک ...

کسی که میگه دوست دارم راست نمیگه ...راست کرده که میگه......¥
۱

کسی که میگه دوست دارم راست نمیگه ...راست کرده که میگه......¥

سیگار حرمت داره باید وقتی بکشی که درد داری ...ناینکه بکشی تا...

سیگار حرمت داره باید وقتی بکشی که درد داری ...ناینکه بکشی تا...

عاشقتم بهاره....
۱

عاشقتم بهاره....

عاشقتم عشقمB

عاشقتم عشقمB