........

........

خدایی قبول دارید؟؟؟

خدایی قبول دارید؟؟؟

بچه هاااااااااا،بفرماین

بچه هاااااااااا،بفرماین

مدل جدید دستشویی،چه باحالههههههه

مدل جدید دستشویی،چه باحالههههههه

چه بامزه.....ث

چه بامزه.....ث

آخی نفس

آخی نفس

چه بامزه

چه بامزه

یکی راداده ای صدنازونعمت....

یکی راداده ای صدنازونعمت....

وای.....

وای.....

آخراعتمادبه نفس

آخراعتمادبه نفس

ته تهش دشمن شادنکن خودتو

ته تهش دشمن شادنکن خودتو

بهش می خوره خوش مزه باشه

بهش می خوره خوش مزه باشه

اگه جیگرشوداریدبنویسید

اگه جیگرشوداریدبنویسید

بفرمایید؟؟؟

بفرمایید؟؟؟

نظرتون چیه؟؟؟

نظرتون چیه؟؟؟

من خوشم آمد

من خوشم آمد

هرکی موافق لایک کنه...

هرکی موافق لایک کنه...

خودش معرف نیست اما،مامانش که هست،نی نی شکیرا
۱

خودش معرف نیست اما،مامانش که هست،نی نی شکیرا