អមძរន

shokraneh72417

باران
دیر باریدی باران
دیر....
مدت هاست در حجم نبودن کسی
خشکیده ام......

امتیاز
63340
دنبال‌کنندگان
1868
دنبال‌‌شوندگان
178
مورد‌ علاقه
2

نقشه ی پست قبلی #بافتنی #قلاببافیکانال آموزش رایگان بافتنی ب...

2

نقشه در پست بعدی #بافتنی #قلاببافی #قلاب_بافیکانال آموزش رای...

3

ای آنکه تو را همچون نفس میکِشمتتو نباشی نفسم میل بُریدن دارد

1

:memo:تو را نمی دانم،اما من دلم روشن استبه تمام اتفاقات خوب ...

موهایم راباد در هم ریختهدلم را تو ....

3

اینم نقشه .. مربوط به پست قبلی...

سلام. عزیزان من.. نقشه بافت اینو تو پست بعدی میتونید ببینید....

https://telegram.me/joinchat/B0o_XT5SFSrssaMq-5Lnzgدخترا فقط...

1

کانال بافتنی من: https://telegram. me//baftani_papiyoon

2

ایده بگیرید!!! کانال بافتنی من: https:/telegram. me/baftani_...

1

نیمکت عاشقی یادت هست؟کنار هم، نگاه در نگاه و سکوتمان چه گوش ...

1

یا امام حسین (ع) خودت حوائج نیازمندارو برآورده کن.... آمین!!...

2

لبیک یا حسین (ع) .عاشورای سال 1394 .دوم آبان .... 19:17

1

دکتر علی شریعتی

طراح کاور : #بهرنگ_نامداری

1

هشتم محرم 94

کیست که مرا یاری کند

1

سلام بر حسین تشنه لب.....

1

آیدی اینستاگرام من: @papiyoon

سلطان عشق حسین (ع) 94/7/30 ****8محرم **** 14:20