shokufeh

shokufeh

ممنون میشم اگه پست های متنی رو قبل از لایک کردن مطالعه کنید ... سپاس ... لیسانس زبان و ادبیات فارسی ،
تاریخ ورود به ویسگون : تابستان ۹۲
فعالیت بهار ۹۳

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ...#محمدرضا_شجریان
۹

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق ...#محمدرضا_شجریان

سردار عزیزم ، محبوب دلها ، شهادتت مبارک ⚘ #قاسم_سلیمانی #سرد...
۵

سردار عزیزم ، محبوب دلها ، شهادتت مبارک ⚘ #قاسم_سلیمانی #سرد...

نوعی بی خیالی هست که معمولا بعد از انتظار کشیدن های طولانی پ...
۳

نوعی بی خیالی هست که معمولا بعد از انتظار کشیدن های طولانی پ...

سکُوتشاید آخرین گزینه ام باشد!وقتیمیان تمام نبودنهابه تُوییف...
۲

سکُوتشاید آخرین گزینه ام باشد!وقتیمیان تمام نبودنهابه تُوییف...

۲۰ سال بعد،بابت کارهایی که نکرده ایبیشتر افسوس میخوریتابابت ...

۲۰ سال بعد،بابت کارهایی که نکرده ایبیشتر افسوس میخوریتابابت ...

روباه گفت: آدمها این حقیقت را فراموش کرده‌اند ولی تو نباید ف...
۱

روباه گفت: آدمها این حقیقت را فراموش کرده‌اند ولی تو نباید ف...

گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کنجانا سرم از فکر تو خالیست،دلم را ...

گفتی ز سرت فکر مرا بیرون کنجانا سرم از فکر تو خالیست،دلم را ...

معذرت خواهی یعنیاون رابطه بیشتر از غرورت  برات ارزش داره....
۱

معذرت خواهی یعنیاون رابطه بیشتر از غرورت  برات ارزش داره....

بارانی یا آفتابیفرقی نمی کنددر سرم هوای دیدن توست .. ! #امید...

بارانی یا آفتابیفرقی نمی کنددر سرم هوای دیدن توست .. ! #امید...

کاش می فهمیدیآدم از یک جا به بعد کنار می کشداهلی خودش می شود...

کاش می فهمیدیآدم از یک جا به بعد کنار می کشداهلی خودش می شود...

به تعداد آدمهای روی کره‌ی زمین، تفاوت فکر و نگرش وجود دارد! ...
۱

به تعداد آدمهای روی کره‌ی زمین، تفاوت فکر و نگرش وجود دارد! ...

حال من حال دل آدم و حواستنمیدانی تو...چیدن سیبهمان دغدغه ماس...
۱

حال من حال دل آدم و حواستنمیدانی تو...چیدن سیبهمان دغدغه ماس...

بحث کردن با احمق؛مثل کشتن پشه روی صورت خودته...!شاید پشه رو ...
۵

بحث کردن با احمق؛مثل کشتن پشه روی صورت خودته...!شاید پشه رو ...

ویکتوریا:ازوقتی بچه بودم خواب روزعروسیمو میدیدمهمیشه آرزوداش...
۱

ویکتوریا:ازوقتی بچه بودم خواب روزعروسیمو میدیدمهمیشه آرزوداش...

امید یعنیآرزو کنی یه اتفـاق بیفتهایمان یعنیباور کنی یه اتفاق...
۱

امید یعنیآرزو کنی یه اتفـاق بیفتهایمان یعنیباور کنی یه اتفاق...

برایش دیوانه شو !چرا که عشقی عاقلانههیچ زنی را افسون نمی کند...

برایش دیوانه شو !چرا که عشقی عاقلانههیچ زنی را افسون نمی کند...

واقعیت های زندگی ممکن است تلخ باشنداما رویای زیبا میتواند مر...

واقعیت های زندگی ممکن است تلخ باشنداما رویای زیبا میتواند مر...

نیمی از سپیدی موهایماناز غصه دار شدن اتفاقاتی بودکه هنوز رخ ...

نیمی از سپیدی موهایماناز غصه دار شدن اتفاقاتی بودکه هنوز رخ ...

انبوه برگها در راهند ...چوناندلتنگی هایم،که زاده می شوند به ...

انبوه برگها در راهند ...چوناندلتنگی هایم،که زاده می شوند به ...

سه راه حل برای هر مشکلی وجود داره:بپذیرش، تغییرش بده، رهاش ک...
۱

سه راه حل برای هر مشکلی وجود داره:بپذیرش، تغییرش بده، رهاش ک...