leyli

shss

امتیاز
1294240
دنبال‌کنندگان
65
دنبال‌‌شوندگان
14
مورد‌ علاقه
42

تقدیم به همه شما عزیزانم

19

تقدیم به شما گلهای عزیزم

2

"دِلـــــــــــــــــــــــــــم"بــاران می خواهــــد..........

5

تغییر نگاه به زندگی باید از ذهن شروع شود،یادمان باشدسنگها نه...

5

اسمش آدم است...اما تو باور نکنگاهی کاری می کند که از پس هیچ ...

2

چــــه دروغ بزرگــــیست!!!زمان همه چیز را حل میکند...(time)ز...

4

توی زندگیت بارون نباش که فکر کنند با منت خودتو به شیشه میکوب...

1

ﺩُﺭﺳـــﺘﻪ ﮐــﺴﯽ ﻧَﺪﺍﺭﻡ ﺑِﻬــــﻢ ﺑِﮕـــﻪ ﻋـــﺸﻘَﻢ ﺷـــﺐﺑــﺨﯿـ...

4

کاش قلبم درد تنهایی نداشت، چهره ام هرگز پریشانی نداشت، کاش م...

5

مرگ ازعشق پرسید دشوارترازمردن چیست؟عشق فرمود.بیوفایی ازدوست

1

باکسی نباش که!!!!!! از بی کسی می خواهد باتو باشد... ...

5

این زندگی نیست که میگذرد.این ما هستیم که رهگذریم.پس با هر طل...