وااااااای من....
۱۰

وااااااای من....

عجب پیامی...
۲

عجب پیامی...

نوبرشه والااااا....
۳

نوبرشه والااااا....

خخخخخخ...
۲

خخخخخخ...

موافقم...
۱

موافقم...

ایییییییینننننن...
۳

ایییییییینننننن...

سلااااااااام
۴

سلااااااااام

هنگامی که ما ایرانیا میخوایم کسی رو ستایش کنیم ؛ عجب نقاشیه ...
۵

هنگامی که ما ایرانیا میخوایم کسی رو ستایش کنیم ؛ عجب نقاشیه ...

ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ... ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ ......

ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ... ﻣﻦ ﻭ ﻫﻤﺴﺮﻡ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪﯾﻢ ......

دااااالیییییی...

دااااالیییییی...

بفرماییییییید...

بفرماییییییید...

اوخووووداااا....
۲

اوخووووداااا....

اینم از  شهر ما...همدانیها اعلام حضور لدفا...
۲

اینم از شهر ما...همدانیها اعلام حضور لدفا...

بدون شرح...
۱

بدون شرح...

سلاااااام
۴

سلاااااام

الهی..
۱

الهی..

الهی....
۱

الهی....

چطوره؟؟؟

چطوره؟؟؟

ای جووونم...
۱

ای جووونم...