میزان یادگیری درحالتهای متفاوت۱۰٪ وقتی می خوانیم۲۰٪ وقتی میش...
۶

میزان یادگیری درحالتهای متفاوت۱۰٪ وقتی می خوانیم۲۰٪ وقتی میش...

:large_red_circle: #حکایتاز بهلول پرسیدند درقبرستان چه میکنی...
۱

:large_red_circle: #حکایتاز بهلول پرسیدند درقبرستان چه میکنی...

اندیشیدن به پایان هرچیزشیرینی ِحضورش‌را تلخ می‌کند ،بــگــذا...

اندیشیدن به پایان هرچیزشیرینی ِحضورش‌را تلخ می‌کند ،بــگــذا...

در مدرسه از من پرسیدندوقتے بزرگ شدے مےخواهے چه (کاره) شوےپاس...
عکس بلند
۲

در مدرسه از من پرسیدندوقتے بزرگ شدے مےخواهے چه (کاره) شوےپاس...

وقتی گلی را دوست داریدآن را میچینید...اما وقتی عاشق گلی هستی...
۳

وقتی گلی را دوست داریدآن را میچینید...اما وقتی عاشق گلی هستی...

شهــــر از بالا زیباستو آدمهـــا از دور جذابلطفا فاصله مناسب...

شهــــر از بالا زیباستو آدمهـــا از دور جذابلطفا فاصله مناسب...

:large_red_circle: #ده_خط_اما_یک_عمر_تفکر دلشکسته که باشیساد...
۲

:large_red_circle: #ده_خط_اما_یک_عمر_تفکر دلشکسته که باشیساد...

گاهـے با دویدن براے رسیدن به کسے نفسی برای ماندن در کنار او ...

گاهـے با دویدن براے رسیدن به کسے نفسی برای ماندن در کنار او ...

اغلب فکر می‌کنیماینکه به یاد کسی هستیممنتی استبر گردن آن شخص...

اغلب فکر می‌کنیماینکه به یاد کسی هستیممنتی استبر گردن آن شخص...

یک دختره دعوتم کرد گروهش,اسم گروه این بود:چت -حذف.متن-حذفجوک...
۴

یک دختره دعوتم کرد گروهش,اسم گروه این بود:چت -حذف.متن-حذفجوک...

یکی از بربریام اینه که............چیه؟؟
۲

یکی از بربریام اینه که............چیه؟؟

یه عمه دارم، خدایش خیلی آدم خوبیه❤️❤️، خداوکیلی حقش بود که خ...
۳

یه عمه دارم، خدایش خیلی آدم خوبیه❤️❤️، خداوکیلی حقش بود که خ...

از سنتون دوتا کم کنین
۱

از سنتون دوتا کم کنین

آیا از تنهایی خود رنج میبرید؟ ......ازدواج کنید...آنگاه از ت...

آیا از تنهایی خود رنج میبرید؟ ......ازدواج کنید...آنگاه از ت...

ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻣﻴﮕﻔﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﮔﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺭﻩﻭﺍﺳﺶ ﺷ...
عکس بلند

ﻗﺪﻳﻤﺎ ﻣﻴﮕﻔﺘﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺍﮔﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺮﺗﻘﺎﻟﻮ ﺳﺎﻟﻢ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﺭﻩﻭﺍﺳﺶ ﺷ...

ﺩﯾﺸﺐ ﺑﭽﻪ ۱۰ ﺳﺎﻟﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﻤﻮﻥ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﻣﯿﺰﺩ ﯾﮑﯿﺸﻮﻧﻢ ﮔﯿﺘﺎﺭ …ﺍ...
۴

ﺩﯾﺸﺐ ﺑﭽﻪ ۱۰ ﺳﺎﻟﻪ ﻓﺎﻣﯿﻠﻤﻮﻥ ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﻣﯿﺰﺩ ﯾﮑﯿﺸﻮﻧﻢ ﮔﯿﺘﺎﺭ …ﺍ...

ژله هندوانه ای ۳ بعدینکته مهم: برای ژله هندوانه از ۳ ظرف که ...
۱۰

ژله هندوانه ای ۳ بعدینکته مهم: برای ژله هندوانه از ۳ ظرف که ...

ژله گل رز مواد لازم:ژله آلووراسیبشکرآبلیموآبجوشطرز تهیه:√ سی...
۴

ژله گل رز مواد لازم:ژله آلووراسیبشکرآبلیموآبجوشطرز تهیه:√ سی...

پیامک شوهر به زن:آروم باش، نترسیامن از پله های اداره افتادمس...

پیامک شوهر به زن:آروم باش، نترسیامن از پله های اداره افتادمس...

ﻟﮕﺪ ﺯﺩﻥ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺍﺳﺐ ﻭ ﺍﻻﻍ ﻧﯿﺴﺖ ...........ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﭼ...

ﻟﮕﺪ ﺯﺩﻥ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺍﺳﺐ ﻭ ﺍﻻﻍ ﻧﯿﺴﺖ ...........ﺧﻮﺩ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﯽ ﻭﻗﺘﺎ ﭼ...