sima.banoo.74

sima.banoo.74

گاهی وقتا فراموش کن کجایی
به کجا رسیدی و به کجا نرسیدی
گاهی وقتا فقط زندگی کن...

یاد قولهایی که به خودت دادی نباش
یه وقتایی شرمنده خودت نباش،
تقصیر تو نیست
تو تلاشتو کردی اما نشد...

یه وقتایی جواب خودتو نده
هر چی پرسید: چرا اینجای زندگی گیر کردی لبخند بزن و بگو کم نذاشتم اما… نشد...

یه وقتایی فقط از زنده بودنت لذت ببر...
از بودن کنار کسانی که دوستشان داری و دوستت دارن...
از طلوع خورشید ...
از صدای آواز قمری ها...
از باد...
باران ...
از همه لذت ببر...

بیاااا..خیالتون راحت شدد:face_with_stuck-out_tongue_and_wink...
۳۶

بیاااا..خیالتون راحت شدد:face_with_stuck-out_tongue_and_wink...

تـقدیــم به پــدری که ندارم..میان تمام نداشتن ها دوستت دارم....
۲۳

تـقدیــم به پــدری که ندارم..میان تمام نداشتن ها دوستت دارم....

:face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye::face_with_stuck...
۱۹

:face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye::face_with_stuck...

:face_savouring_delicious_food::face_savouring_delicious_foo...
۲۸

:face_savouring_delicious_food::face_savouring_delicious_foo...

:face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye::face_with_stuck...
۶۲

:face_with_stuck-out_tongue_and_winking_eye::face_with_stuck...

آره بخداا:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:
۱۴

آره بخداا:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۲۷

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...

خو سی چههههه:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:...
۳۸

خو سی چههههه:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:...

:face_with_stuck-out_tongue::face_with_stuck-out_tongue::fac...
۱۱

:face_with_stuck-out_tongue::face_with_stuck-out_tongue::fac...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:
۳۲

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy:

:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_with_sunglasses:
۱۰۱

:smiling_face_with_sunglasses::smiling_face_with_sunglasses:

:pensive_face::pensive_face:
۴

:pensive_face::pensive_face:

:pensive_face:
۱۴

:pensive_face:

:thinking_face:
۶۵

:thinking_face:

:pensive_face::pensive_face:
۲

:pensive_face::pensive_face: