siminhoseinkhani
siminsiminhoseinkhani@
برمستی من حد سزاوار زدند

با شک و یقین تهمت بسیار زدند

حلاج شدم ولی به کفرم سوگند

دلتنگ تو بودم که
170دنبال شده‌ها
5212دنبال کننده گان
7103مطلب
4Mامتیاز