سینا

sina6

قدرت کلماتت را بالا ببر نه صدایت را
این باران است که باعث رشد گل میشود ، نه رعد و برق

تو می خواهی پر از اخلاص باشینگهبان حریم یاس باشیاگر یار حسین...
۲

تو می خواهی پر از اخلاص باشینگهبان حریم یاس باشیاگر یار حسین...

تو می خواهی پر از اخلاص باشینگهبان حریم یاس باشیاگر یار حسین...

تو می خواهی پر از اخلاص باشینگهبان حریم یاس باشیاگر یار حسین...

همه موجودات زنده بعد از مرگشون فاسد میشن،انسانها قبل از مرگش...
۳

همه موجودات زنده بعد از مرگشون فاسد میشن،انسانها قبل از مرگش...

عشق اس اسی ها
۳

عشق اس اسی ها

نیمار
۲

نیمار

رونالدو لویز نازاریو دلیما

رونالدو لویز نازاریو دلیما

سلام
۱۳

سلام

برای هزارمین بار پرسید: تا حالا شده دلتو بشکنم؟ منم برای هزا...
۲

برای هزارمین بار پرسید: تا حالا شده دلتو بشکنم؟ منم برای هزا...

دردناک است دوست بداری و گمان کنی دوستت دارند حال آنکه او یگا...
۴

دردناک است دوست بداری و گمان کنی دوستت دارند حال آنکه او یگا...

بهم گفت کمى از حال و روزت بگو و من سکوت کردم و سکوت کردم و س...
۶

بهم گفت کمى از حال و روزت بگو و من سکوت کردم و سکوت کردم و س...

اینکه دیگران ما را آدم حساب نکنند یک چیز استاما اینکه ما خود...
۱۴

اینکه دیگران ما را آدم حساب نکنند یک چیز استاما اینکه ما خود...

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشددر دام مانده باشد صیاد رفته ...
۱

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشددر دام مانده باشد صیاد رفته ...

دعاکنید امشب پیروزبشن به افتخرشون همگی لایک
۴

دعاکنید امشب پیروزبشن به افتخرشون همگی لایک

دست در دستم که میگذاری،دلم سریع "حمد و سوره"میخواند،بیچاره م...
۲

دست در دستم که میگذاری،دلم سریع "حمد و سوره"میخواند،بیچاره م...

آبی تر از آنیم که زنگار پذیریم / نان خور نشدیم بزور که ادبار...
۸

آبی تر از آنیم که زنگار پذیریم / نان خور نشدیم بزور که ادبار...

ولادت امام رضامبارک
۱

ولادت امام رضامبارک