◄◄◄
زندگی می گذرد پس بگذار از تو به یادگار بماند تمام مهربان...
۷

◄◄◄ زندگی می گذرد پس بگذار از تو به یادگار بماند تمام مهربان...

◄◄◄
روزهایی هست که باید زیرش خط کشید تا به چشمت بیاید
روزهای...
۱

◄◄◄ روزهایی هست که باید زیرش خط کشید تا به چشمت بیاید روزهای...

◄◄◄
زمستان است.
سازت اگر عشق بنوازد
همه خلقت خواهند رقصید
زب...

◄◄◄ زمستان است. سازت اگر عشق بنوازد همه خلقت خواهند رقصید زب...

اون چیزی که الان داری بهش فکر میکنی،دنیایی هست که کنترل می ک...
۱

اون چیزی که الان داری بهش فکر میکنی،دنیایی هست که کنترل می ک...

عقل در این نیست که جلوی احساست رو بگیری بلکه در اینه که همه ...

عقل در این نیست که جلوی احساست رو بگیری بلکه در اینه که همه ...

رویای شما . . .
تاریخ انقضا ندارد . . .
نفسی عمیق بکشید
و دو...

رویای شما . . . تاریخ انقضا ندارد . . . نفسی عمیق بکشید و دو...

اگه يروز ........... :( :((

اگه يروز ........... :( :((

لحظه ديدار

لحظه ديدار