sina

sinaebrahimi

امتیاز
247290
دنبال کننده
1868
دنبال شونده
178
2

عالیه کیا موافقن...

2

پس رفت حجاب از اغاز تا اینده

دل سوخته ....

باید قلبها را بدست اورد...نه جسم ها را

1

شوی لباس بودم خوب مگه چیه...

ورزش را با عشق اغاز کنید....

7

دلتون را صابون نزنید مسجدمون کوچیکه کسی نیاد

گاهی اورست هم... باوسعت دردهای که تو سینه داریکم میاره

6

نمایی واقعی یه خانم قبل از ارایش ...

2

عشق یعنی.....

پا به پایی هم .....تا

3

زندگی در یه نگاه...

اگه باشی،،,,

2

قلندر بخواب که عاشقان بیدارنند....

2

گاهی واقعا بهش احتیاج داری کسی کنارت باشه وبهت بگه هی هی دوس...

1

درسی از زندگی....

خاطره ای که تکراری نداره...

2

یعنی نوبت ما هم میشه...فکر نکنم با این تورم

1

اینو با تموم وجودم میگم..

2

خودم بدجور حسش میکنم اخه تو یه کما عشقی بسر میبرم