عالیه کیا موافقن...
۲

عالیه کیا موافقن...

پس رفت حجاب از اغاز تا اینده
۲

پس رفت حجاب از اغاز تا اینده

دل سوخته ....

دل سوخته ....

باید قلبها را بدست اورد...نه جسم ها را

باید قلبها را بدست اورد...نه جسم ها را

شوی لباس بودم خوب مگه چیه...
۱

شوی لباس بودم خوب مگه چیه...

ورزش را با عشق اغاز کنید....

ورزش را با عشق اغاز کنید....

دلتون را صابون نزنید مسجدمون کوچیکه کسی نیاد
۷

دلتون را صابون نزنید مسجدمون کوچیکه کسی نیاد

گاهی اورست هم... باوسعت دردهای که تو سینه داریکم میاره

گاهی اورست هم... باوسعت دردهای که تو سینه داریکم میاره

نمایی واقعی یه خانم قبل از ارایش ...
۶

نمایی واقعی یه خانم قبل از ارایش ...

عشق یعنی.....
۲

عشق یعنی.....

پا به پایی هم .....تا

پا به پایی هم .....تا

زندگی در یه نگاه...
۳

زندگی در یه نگاه...

اگه باشی،،,,

اگه باشی،،,,

قلندر بخواب که عاشقان بیدارنند....
۲

قلندر بخواب که عاشقان بیدارنند....

گاهی واقعا بهش احتیاج داری کسی کنارت باشه وبهت بگه هی هی دوس...
۲

گاهی واقعا بهش احتیاج داری کسی کنارت باشه وبهت بگه هی هی دوس...

درسی از زندگی....
۱

درسی از زندگی....

خاطره ای که تکراری نداره...

خاطره ای که تکراری نداره...

یعنی نوبت ما هم میشه...فکر نکنم با این تورم
۲

یعنی نوبت ما هم میشه...فکر نکنم با این تورم

اینو با تموم وجودم میگم..
۱

اینو با تموم وجودم میگم..

خودم بدجور حسش میکنم اخه تو یه کما عشقی بسر میبرم
۲

خودم بدجور حسش میکنم اخه تو یه کما عشقی بسر میبرم